Antroposen’de zamansallık: Jeanette Winterson’un Taş Tanrıları’nı yeniden değerlendirmek

Antroposen terimi 2000 yılında Paul Crutzen tarafından icat edilmesi ardından geçen yirmi yılda, Antroposen kavramı birçok çağdaş yazarın dikkatini çekmiştir. Tamamen kavranması zor ve yalnızca iklim değişikliği ve diğer çevresel felaketler gibi kanıtlarla kendini gösteren bir olgudur. Bu perspektif içinde, Antroposen, belirli bir zaman içinde temsile direnecek kadar geniş bir aralıkta olduğu için, zamansallık kavramına zorluklar sunar. Buna göre, Antroposen’i ve onun insan ve insan olmayan dünyalar üzerindeki yıkıcı etkilerini edebi metinler aracılığıyla anlatmak için, Antroposen yazarlarının böylesine büyük ölçekli bir konunun hayal gücünü mümkün kılacak yeni anlatı tekniklerini kullanmaları gerekir. Taş Tanrılar ‘da Winterson, bir gezegensel felaketin öyküsünü geçmişten bugüne ve kesinlikle geleceği farklı zaman dilimlerini etkileyen bir süreklilik biçimi olarak tasvir etmek için zamanın doğrusal olmayan yapısını kullanır. Farklı zamanlarda ve yerlerde ekolojik çöküşler hayal etmesine izin veren alternatif dünyalar yaratmak için zaman kavramını ustaca yeniden inşa ediyor. Taş Tanrılar ‘da, iç içe geçmiş üç bölümüyle Antroposen hikayesini, insanoğlunun Dünya üzerindeki yıkıcı faaliyetlerinin aynı kaynağıyla tarih boyunca meydana gelen sürekli bir bozulma dizisi olarak anlatıyor.

Temporality in the Anthropocene: Revisiting Jeanette Winterson’s The Stone Gods

Over the past two decades, since the term Anthropocene was coined by Paul Crutzen in 2000, the concept of the Anthropocene has attracted the attention of many contemporary authors. It is a phenomenon that is hard to totally grasp and only distinguishes itself through evidence such as climate change and other environmental disasters. The Anthropocene challenges the concept of temporality because as it is so enormous in range it resists representation within a specific time. In order to narrate the Anthropocene and its devastating impacts on human and nonhuman worlds through literary texts, the Anthropocene authors need to deploy new narrative techniques that make possible the image of such vast scale issues. In The Stone Gods, Winterson utilizes nonlinear structures of time to portray the story of a planetary catastrophe as a form of a continuum that influences different time periods from past to present and definitely the future. She skilfully reconstructs the concept of time to create alternative worlds that allow her to imagine ecological collapse in different times and locations. With its three interrelated sections, The Stone Gods narrates the story of the Anthropocene as a continuous thread of degradation which occur throughout history in parallel with the destructive activities of humanity on Earth.

___

 • Adam, B. (1998), Timescapes of Modernity: The Environment and Invisible Hazards. London: Routledge.
 • Chakrabarty, D. (2016), Whose Anthropocene? A Response. In Whose Anthropocene? Revisiting Dipesh Chakrabarty’s Four Theses. Eds Robert Emmett and Thomas Lekan, RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society 2 (2016): 103–113.
 • Clark, T. (2015), Ecocriticism on the Edge. London: Bloomsbury...................................
 • Colebrook, C. (2014), Introduction, Framing the End of the Species: Images without Bodies. Death of the Posthuman: Essays on Extinction, 1(2014). Ann Arbor: Open Humanities Press.
 • Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000), The Anthropocene. IGBP Newsletter, 41 (2000): 17–18.
 • Johns-Putra, A. (2016), Climate Change in Literature and Literary Studies: From Cli-fi, Climate Change Theater and Ecopoetry to Ecocriticism and Climate Change Criticism. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 7.2 (2016): 266-282.
 • Klein, R. (2013), Climate Change through the Lens of Nuclear Criticism. Diacritics 41.3 (2013): 82–87.
 • Makinen, M. (2005), The Novels of Jeanette Winterson. Ed. Nicolas Tredell. NewYork: Palgrave Macmillan.
 • Mehnert, A. (2016), Climate Change Fictions: Representations of Global Warming in American Literature. London: Palgrave MacMillan.
 • Merola, N. M. (2014), Materializing a Geotraumatic and Melancholy Anthropocene: Jeanette Winterson’s The Stone Gods. The Minnesota Review 83 (2014): 122-132.
 • Morrison, J. (2003), Contemporary Fiction. New York: Routledge..................................
 • Morton, T. (2013), Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University Press of Minnesota.
 • Nixon, R. (2011), Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge: Harvard University Press.
 • Onega, S. (2016), Jeanette Winterson. Manchester: Manchester University Press.
 • Trexler, A. (2014), Mediating Climate Change: Ecocriticism, Science Studies and The Hungry Tide. The Oxford Handbook of Ecocriticism. Ed. Greg Garrard. New York: Oxford University Press.
 • White, J. R. (2009), Trouble with Time. Contemporary American Literature and Environmental Crisis. Diss. Columbia University.
 • Winterson, J. (2007), The Stone Gods. London: Penguin..........................................................