Najmeh NOURİ

Antroposen’de zamansallık: Jeanette Winterson’un Taş Tanrıları’nı yeniden değerlendirmek

Temporality in the Anthropocene: Revisiting Jeanette Winterson’s The Stone Gods

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 0 - Sayı: Ö8

818-824

İklim değişikliği, Antroposen, zamansallık, Jeanette Winterson, Taş Tanrılar

Climate change, the Anthropocene, temporality, Jeanette Winterson, The Stone Gods

31 30

7