TİAMAT ROMANINDA KARNAVALESK UNSURLAR

Mikhail Bahtin’in karnavalesk kuramı edebi eserleri anlama ve çözümleme noktasında bizlere oldukça geniş bir perspektif sunmaktadır. Otoritelerin, toplumsal normların ve dogmaların insanı kısıtlayan ve pasifleştiren yapılarına karşı bir özgürlük hareketi olarak nitelendirilebilecek karnavallarda ; gülme ile tüm sınırlar aşılır, yasaklar ihlal edilir, rütbe ve makamların tacı indirilir. Aşırı ve abartılı davranışlar, söylemler ile beraber normlar askıya alınır. Karnavallar insanların çeşitli baskı ve kurallarla biçimlenmiş yaşamları içerisinde adeta isteklerini ve içgüdülerini gerçekleştirdikleri bir ütopyadır. Karnavalların bu yapısından yola çıkan Bahtin; edebiyat içerisinde normların ve kuralların ihlal edildiği,otorite ve dogmalara karşı cephe alındığı, mizah ile ciddiyetin ortadan kalktığı,aykırı ve skandal durumların görülmesini edebiyatın karnavallaştırılması olarak adlandırmaktadır. Postmodern bir roman olarak tanımlayabileceğimiz İhsan Oktay Anar’ın Tiamat romanı , modern romanın tüm yapısını kırarak farklı ve aykırı roman yapısıyla edebiyatın karnavallaştırıldığı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazar eserinde barındırdığı grotesk tasvirler, ambivalentler,sövgüler skandallar,gülme ve şölen imgeleri ile edebiyatı karnavallaştırmıştır. Bu çalışmada Tiamat romanının karnavalesk kuramı bağlamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

___

  • Akçam, Alper( 2018),Türk Romanında Karnaval, Ankara: Abis Yayınları. Anar,İhsan Oktay (2022), Tiamat, İstanbul: Everest Yayınları. Bahktin, Mihail M. ( 2020), Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (Çev. Cem Soydemir), İstanbul: Alfa Yayınları.