EKREM GÜZEL (2022), SANATÇININ ROMANI: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA SANAT VE SANATÇI, KONYA: ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI, 336 s.

Türk romanı, Türk modernleşmesi başta olmak üzere üstlendiği rolden dolayı daha çok siyasi ve sosyal bağlamda ele alınmıştır. Ne var ki günümüzde sanatın özerk bir alan olarak görülmesiyle birlikte sanat ve sanatçı üzerine katlanan metinler çoğalmış ve bu da yeni bakış açılarını gerekli kılmıştır. Bu anlamda romanın sanata bir zemin olmasını önemli bir konu olarak durmaktadır. Sanat ve sanatçı üzerine eğilen metinlerin çoğalması ile birlikte bu bağlamda çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ekrem Güzel’in Sanatçının Romanı: Cumhuriyet Döneminde Sanat ve Sanatçı isimli eseri de bu bağlamda Türk romanında sanat ve sanatçıyı ele almaktadır. Batı edebiyatlarında “Künstlerroman”, “artist novel” olarak da bilinen sanatçı romanları üzerine durmaktadır. Bunu yaparken de sanatçı romanlarını, yalnızca sanatçının bir olgunlaşma (Bildungs) yaşaması anlamında değil; sanatçının yaratıcılığı ve eseriyle olan münasebeti başta olmak üzere daha geniş bir şekilde incelemektedir. Bu metinde Ekrem Güzel’in Sanatçının Romanı: Cumhuriyet Döneminde Sanat ve Sanatçı isimli eseri incelenmiştir.