Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı

Bu çalışmanın amacı; ‘bütünleşme’ ve ‘sistem’ kavramlarının irdelenmesi, ‘mimarlık sistemleri’nin sorgulanması, yapı sistemleri ve ekosistemlerin bütünleşme sürecinde yenilenebilir enerji kaynaklarının önem kazanması kapsamında yapı ile rüzgar türbinlerinin bütünleşmesi, bu bağlamda son yıllarda dünya literatüründe detaylı araştırmalar başlatılan gelişmiş ülkelerde alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanımı giderek yaygınlık kazanan rüzgar enerjisinin, yapı sistemleri ile bütünleşme stratejilerininin araştırarak; konunun mimari, yapısal ve çevresel boyutlarının irdelenip, bütünleşme tasarım ölçütlerinin oluşturulmasıdır. Mimarlık sistemlerinin bütünleşme yöntemlerinin arayışı, çalışmanın çıkış noktasıdır.Günümüzde, enerji ihtiyacında görülen artış ve mevcut enerji kaynaklarının tükenmekte olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu duruma getirmektedir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının yapı ve ekosistem arasında bütünleşmeyi sağlayan yapıya entegre alt sistemler olarak ele alınmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, rüzgar türbinlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı bina örnekleri (3 bina örneği) belirlenerek bütünleşme düzey ve şekilleri, tasarım ve oluşum özellikleri mimari tasarım ve yapı formu kapsamında saptanmaya çalışılmıştır. Bu saptama çalışması içinde, rüzgar türbinlerinin yerleşim şekli ve yapıların mimari tasarım kriterleri PhotoshopPortable ve Autocad 2009 programları aracılığıyla irdelenerek analiz sonuçlandırılmıştır. Sonuçta, bütünleşme düzey ve şekillerinin yapı formu ile ilişkili olarak farklılaştığı ortaya konulmuştur.

Integrated Architectural Systems: Integrated Design of Wind Turbines With High-Rise Buildings

The aim of this study is to examine ‘integrated architecture’ and ‘system’ concepts, questioning the “architecturalsystems”; during the integration process of building systems and ecosystems, integration of building systems and wind turbinesunder the becoming important of renewable energy sources, in this context in recent years the wind energy, about which detailedresearch is initiated in world literature and which is initiated to be used widely, examining the integration strategies, architectural,structural and environmental dimensions of the subject, creation of integration design criteria. The starting point of the study is;searching the integration method of architectural systems.Nowadays because of the increasing demand of energy and decreasing of present energy sources make the usage ofalternative energy sources necessary. For this reason, it is provided to deal with renewable energies as sub-systems whichsatisfies the integration between building and ecosystem. In this context, 3 building example in which integrated wind turbinesare used is determined, then it is tried to determine the integration potentials, design and process features between architecturaldesign and building form. Within this detection study, shape of the placement of wind turbines and architectural design criteriasof buildings is analyzed with PhotoshopPortable and Autocad 2009 programs. Eventually, in this study it is introduced that theintegration potential of wind turbines is related with building form

___

Bibtex @ { politeknik367916, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {14}, number = {3}, pages = {179 - 186}, title = {Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı}, key = {cite}, author = {Çelebi, Gülser Ünlü and Tosun, Serpil} }
APA Çelebi, G. Ü. & Tosun, S. (2011). Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı . Politeknik Dergisi , 14 (3) , 179-186 .
MLA Çelebi, G. Ü. , Tosun, S. "Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı" . Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 179-186 <
Chicago Çelebi, G. Ü. , Tosun, S. "Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı". Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 179-186
RIS TY - JOUR T1 - Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı AU - Gülser Ünlü Çelebi , Serpil Tosun Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 186 VL - 14 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı %A Gülser Ünlü Çelebi , Serpil Tosun %T Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı %D 2011 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Çelebi, Gülser Ünlü , Tosun, Serpil . "Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı". Politeknik Dergisi 14 / 3 (Eylül 2011): 179-186 .
AMA Çelebi G. Ü. , Tosun S. Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 179-186.
Vancouver Çelebi G. Ü. , Tosun S. Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 179-186.
IEEE G. Ü. Çelebi ve S. Tosun , "Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı", Politeknik Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 179-186, Eyl. 2011