Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği

Turizm, insanların çeşitli nedenlerle seyahat etmesi olgusu ve eylemidir. Günümüzün konusu haline gelen turizmin sürdürülebilirliği ise kavramsal olarak turizme kaynak oluşturan bölgesel, yerel, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi ile çekiciliğin devamlılığının sağlanması anlamındadır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm olgusu ile mimarlık arakesitinde “seyahat etme” kavramının birincil gereği olan konaklama yapıları ve onu destekleyen birimler önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, tarihi ve kültürel özellik taşıyan bir kentsel dokunun sürdürülebilir turizmin gereklerine yönelik yenilenmesini sağlamaktır. Çalışmada, Burdur tarihi kent dokusu içerisinde sürdürülebilir turizm anlayışını karşılayacak özellikler taşıyan “Hükümet Caddesi”nin yenilenmesine karar verilmiştir. Çalışmanın yöntemini, Hükümet Caddesi üzerindeki yapıların yerinde tespit edilmeleri ve yapıların rölövelerinin alınması, sonrasında ise mekansal işlevlendirme önerilerinin getirilmesi oluşturmaktadır. Çalışma, Burdur kentsel sit alanı içerisinde yer alan Hükümet Caddesi’ndeki yapılar özelinde tüm dokunun sürdürülebilirliği ve kente ait yerel özelliklerin, kültürün gelecek nesillere aktarılması açılarından büyük önem taşımaktadır. Öncelikle kentsel sit alanı içerisinde yok olmaya yüz tutmuş, kullanılamama sonucu yıpranmış bir mirasın yeniden işlevlendirilmesi ile hem korunması hem de kullanılarak yaşatılması sağlanmıştır. İkinci olarak da mevcut yapı stokunun kullanılması, yerel halkın ekonomik olarak kazanç elde etmesi, sosyal çevrenin devamlılığı, kültürel ve mekansal sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir turizmin gerekleri yerine getirilmiştir

Re-Functioning Urban Fabric in the Context of Sustainable Tourism: The Example of Hükümet (Government) Avenue / Burdur

Tourism is the case or activity of traveling for various reasons. The sustainability of tourism, which has been an issueof today, conceptually means protection and development of regional, local, cultural and natural values as resources of tourism,and continuity of their attraction. In this context, buildings for accommodation and supportive units, as primary requirements of“travel”, have gained importance at the intersection point of the concept of sustainable tourism and architecture.The aim of this study is to have an urban fabric with historical and cultural characteristics renovated in accordance withthe requirements of sustainable tourism. In the study, it has been decided to renovate “Hükümet Avenue” in Burdur, which islocated in historical fabric of the city with its authenticity suitable for sustainable tourism concept.The method of the study is based on on-site monitoring of buildings located on Hükümet Avenue, building survey, andon developing spatial functioning suggestions.The study has great importance in terms of sustainability of whole fabric in the city, particularly Hükümet Avenue in theurban site, and of transfer of local characteristics to the next generations.It has brought significant results and gains. First of all, the heritage in the urban site wearing down because of non-useand about to be destroyed has been saved and used by re-functioning it. Secondly, requirements of sustainable tourism have beenmet through use of available buildings, income for local people, maintenance of social environment and cultural and spatialsustainability

___

Bibtex @ { politeknik367919, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {14}, number = {3}, pages = {187 - 192}, title = {Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği}, key = {cite}, author = {Tolacı, Seda Şimşek and Beyhan, Ş. Gülin and Zeren, Mine Tanaç} }
APA Tolacı, S. Ş. , Beyhan, Ş. G. & Zeren, M. T. (2011). Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği . Politeknik Dergisi , 14 (3) , 187-192 .
MLA Tolacı, S. Ş. , Beyhan, Ş. G. , Zeren, M. T. "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği" . Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 187-192 <
Chicago Tolacı, S. Ş. , Beyhan, Ş. G. , Zeren, M. T. "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği". Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 187-192
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği AU - Seda Şimşek Tolacı , Ş. Gülin Beyhan , Mine Tanaç Zeren Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 192 VL - 14 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği %A Seda Şimşek Tolacı , Ş. Gülin Beyhan , Mine Tanaç Zeren %T Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği %D 2011 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Tolacı, Seda Şimşek , Beyhan, Ş. Gülin , Zeren, Mine Tanaç . "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği". Politeknik Dergisi 14 / 3 (Eylül 2011): 187-192 .
AMA Tolacı S. Ş. , Beyhan Ş. G. , Zeren M. T. Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 187-192.
Vancouver Tolacı S. Ş. , Beyhan Ş. G. , Zeren M. T. Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 187-192.
IEEE S. Ş. Tolacı , Ş. G. Beyhan ve M. T. Zeren , "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kentsel Dokunun Yeniden İşlevlendirilmesi: Burdur/ Hükümet Caddesi Örneği", Politeknik Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 187-192, Eyl. 2011