Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, bitümlü sıcak karışımların performansını iyileştirmek amacıyla petrol kökenli bir kayaç olan asfaltit ve bitüm modifikasyonunda kullanımı yaygınlaşan stiren-butadien-stiren (SBS) katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Asfaltit, karı­şıma filler oranının ağırlıkça %50’si oranında, SBS ise bitümlü bağlayıcıya ağırlıkça %5 oranında ilave edilmiştir. Karışımlarda kullanılan orijinal bağlayıcı B 160/220, agrega ise kalker kökenlidir. Deney numuneleri Marshall standardına uygun olarak ha­zırlanmıştır. Katkı maddeleri ve kontrol numuneleri ile birlikte 4 farklı kombinasyonda bitümlü sıcak karışım numuneleri üretil­miştir. Bu kombinasyonlar sayesinde katkı maddelerinin ayrı ayrı, ayrıca birlikte kullanmanın etkileri değerlendirilmiştir. Hazır­lanan numuneler üzerinde indirekt çekme rijitlik modülü, indirekt çekme dayanımı ve yorulma deneyleri uygulanmıştır. Sonuçta modifiyeli karışımların mühendislik özelliklerinin kontrol numunesine göre önemli derecede iyileştiği, bu iyileşmenin deney yöntemleri arasında değişik sonuçlar gösterdiği, özellikle yorulma deneyinin katkı maddelerinin etkilerini belirlemede çok etkin olduğu, SBS ve asfaltitin birlikte kullanıldığı karışımların çok iyi performans sergilediği belirlenmiştir. Yakacak malzemesi ola­rak kullanıldığında büyük oranda çevre kirliliğine neden olan asfaltit bitümlü sıcak karışımların mekanik özelliklerini iyileştire­rek daha sağlam ve daha az bakım gerektiren yollar inşa etme imkanı sağlamaktadır. Asfaltitin bu yönde kullanılması ekosiste­min korunmasına yardımcı olması yönüyle ekolojik, uzun dönemde yolların işletme maliyetlerini düşürerek ise ekonomik sürdü­rülebilirlik temin edecektir.

Evaluation of Mechanical Properties of Asphaltite and SBS Modified Hot Mix Asphalt

In this study the styrene-butadiene-styrene (SBS) of which usage is became prevalent in bitumen modification andasphaltite which is a petrol origin material were used as an additive material in order to improve the performance of hot mixasphalt. Asphaltite was added into mix as 50% by weight of filler, SBS was added to bituminous binder as 5% by weight. Theused pure binder in the mixtures is B160/220 and aggregate is calcareous orgined. The specimens were prepared according toMarshall procedure. Hot mix asphalt specimens were produced in 4 different combinations including additive materials andcontrol specimens. The effects of using additive materials separately and using together were evaluated by means of thesecombinations. The indirect tensile stiffness modulus, indirect tensile strength and fatigue tests were applied on preparedspecimens. In conclusion it was determined that the engineering properties of modified mixtures were improved significantlycompared to control mixtures. This improvement effect changed between the experiments. Especially the fatigue test wasdetermined as the most active test method to identify the effects of additive material. It was also determined that the mixtures inwhich SBS and asphaltite used together exhibited high performance. Leads to air pollution when used as a heating material,asphaltite provides to construct more stable and requires less maintenance roads by improving the mechanical properties of hotmix asphalt. The usage of asphaltite in this way will ensure ecological sustainability by facilitating the prevention of ecosystem,and also will ensure economical sustainability by reducing the operation cost of roads in long term

___

Bibtex @ { politeknik367920, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {14}, number = {3}, pages = {193 - 197}, title = {Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kök, Baha Vural and Yılmaz, Mehmet and Kuloğlu, Necati} }
APA Kök, B. V. , Yılmaz, M. & Kuloğlu, N. (2011). Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi . Politeknik Dergisi , 14 (3) , 193-197 .
MLA Kök, B. V. , Yılmaz, M. , Kuloğlu, N. "Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi" . Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 193-197 <
Chicago Kök, B. V. , Yılmaz, M. , Kuloğlu, N. "Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Politeknik Dergisi 14 (2011 ): 193-197
RIS TY - JOUR T1 - Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi AU - Baha Vural Kök , Mehmet Yılmaz , Necati Kuloğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 197 VL - 14 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi %A Baha Vural Kök , Mehmet Yılmaz , Necati Kuloğlu %T Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi %D 2011 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 14 %N 3 %R %U
ISNAD Kök, Baha Vural , Yılmaz, Mehmet , Kuloğlu, Necati . "Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Politeknik Dergisi 14 / 3 (Eylül 2011): 193-197 .
AMA Kök B. V. , Yılmaz M. , Kuloğlu N. Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 193-197.
Vancouver Kök B. V. , Yılmaz M. , Kuloğlu N. Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2011; 14(3): 193-197.
IEEE B. V. Kök , M. Yılmaz ve N. Kuloğlu , "Asfaltit ve SBS Modifiyeli Bitümlü Sıcak Karışımların Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Politeknik Dergisi, c. 14, sayı. 3, ss. 193-197, Eyl. 2011