Gülser Ünlü ÇELEBİ, Serpil TOSUN

Bütünleşik Mimarlık Sistemleri: Rüzgar Türbinlerinin Yüksek Binalar ile Bütünleşik Tasarımı

Integrated Architectural Systems: Integrated Design of Wind Turbines With High-Rise Buildings

Politeknik Dergisi

2011-Cilt: 14 Sayı: 3

179-186

yaklaşımı, bütünleşme, bütünleşik mimarlık sistemleri, rüzgar enerjisi, yüksek binalar

systems approach, integration, integrated architectural systems, wind energy, high-rise buildings

858