DÜNYADAN VE ÜLKEMİZDEN MAVİ – YEŞİL ALTYAPI UYGULAMALARI

Mavi-yeşil altyapı planlaması, nüfusunun artması sonucu hızla büyüyen kentleri daha sürdürülebilir kılmak ve iklim değişikliğine uyum sağlayabilen sürdürülebilir kentler yaratabilmek için benimsenen yapısal çözümlerden birisidir. Temelde gri – mavi ve yeşil öğelerin bir arada ele alındığı ve sağlıklı, sürdürülebilir ve dirençli kentlerin amaçlandığı bu yaklaşımda toplumdaki tüm bireylerin kullanımına imkan sağlayan erişilebilir kentsel yeşil alanların varlığı ve bu alanların bağlantılılığı öne çıkmaktadır. Singapur Park Connector Network (PCN), Maryland yeşil altyapı stratejisi, Emscher mavi – yeşil altyapı stratejisi, Melbourne kent ormanı stratejisi ve İzmir yeşil altyapı stratejisi, dünyada ve Türkiye'de mavi – yeşil altyapı planlama ilkelerinin başarılı bir şekilde kurgulanması ile elde edilmiş projeler arasındadır. Bu çalışmada mavi – yeşil altyapının temel öğeleri, planlama prensipleri ve faydaları değerlendirilmiş ve örnek projelere değinilmiştir. Doğru amaç ve yöntemlerle planlanan bir mavi – yeşil altyapının kentler için çevresel, sosyal, ekonomik ve ekolojik çoklu faydaları ele alınmış ve yeşil altyapının sağlıklı, sürdürülebilir kentsel çevrelerin tasarlanması ve planlanmasındaki yeri tartışılmıştır.

BLUE - GREEN INFRASTRUCTURE APPLICATIONS FROM THE WORLD AND OUR COUNTRY

Blue - green infrastructure planning is one of the structural solutions adopted to make cities that grow rapidly as a result of the increase in population more sustainable and to create sustainable cities that can adapt to climate change. In this approach, which basically deals with gray-blue and green elements together and aims at healthy, sustainable and resilient cities, the existence of accessible urban green areas that allow the use of all individuals in the society and the connection of these areas come to the forefront. Singapore Park Connector Network (PCN), Maryland green infrastructure strategy, Emscher blue - green infrastructure strategy, Melbourne urban forest strategy and Izmir green infrastructure strategy are among the projects in the World and in Turkey in which the blue-green infrastructure planning principles are succesfully integrated. In this study, basic elements, planning principles and benefits of blue - green infrastructure are evaluated and case studies are mentioned. The environmental, social, economic and ecological benefits of a blue-green infrastructure, planned with the right purposes and methods, were discussed and the role of green infrastructure in the design and planning of healthy and sustainable urban environments was discussed.

___

 • Andreucci, M.B. (2019). Enhancing Society’s Resilience: Exploring A Range Of Green Infrastructure Value Domains In A Multi-Stakeholder Perspective. Türkiye Peyzajları 3. Uluslararası Konferansı Yeşil Altyapı Bildiriler Kitabı. Akdeniz Üniversitesi. Antalya. Sayfa: 4-15.
 • Belfast City Council, (2018). Belfast Green and Blue Infrastructure Plan. Enhancing Belfast. Democratic Services Section Chief Executive’s Department Belfast City Council.
 • Benedict, M.A.,McMahon, E.T. (2006). Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. Island Press, Washington DC. ISBN 1-55963-558-4
 • BfN (Federal Agencyfor Nature Conservation). (2017). Urban Green Infrastructure, A Foundation of Attractive and Sustainable Cities. Pointers fo rmunicipal practice. Berlin
 • European Commission (2013) European Union Strategy on Green Infrastructure: Enhancing Europe’s Natural Capital, European Commission - COM (2013) 249 final http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
 • European Commission (2019). Ecosystem services and green infrastructure. https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm Accessed September 2nd, 2019.
 • European Commission, (2017). Urban Green Infrastructure: Connecting People and Nature for Sustainable Cities. Green Surge Project. Seventh Framework Programme, Freising / Munich: Ask4media
 • Haase, D. (2015). Reflections About Blue Ecosystem Services in Cities. Journal of Sustainability of Water Quality and Ecology, 77-83 pages.
 • Hansen, R., Rall E., Chapman, E., Rolf, W., & Pauleit, S. (2017). Urban Green Infrastructure Planning: A Guide for Practitioners GREEN SURGE. http://greensurge.edu/working-packages/wp5/ Accessed January 10, 2020.
 • Kabisch, N., Van den Bosch, M.A. (2017). Urban Green Spaces and the Potential for Health Improvement and Environmental Justice in Changing Climate. Nature Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas, Chapter 12. SpringerOpen. ISBN 978-3-319-535750-4
 • Maryland Department of Natural Resources. (2020). Land Acquisitionand Planning. Available at: https://dnr.maryland.gov/ Accessed: 15.06.2020
 • Natural England. (2009). Green Infrastructure Guidance, www.naturalengland.org.uk (Son erişim tarihi: 28.10.2019)
 • Nickel, D.,Schoenfelder, W., Medearis, D., Dolowitz, D.P., Keeley, M., Shuster, W. (2014). German Experience In Managing Stormwater With Green Infrastructure. Journal of Environmental Planning and Management, 57:3, 403-423, DOI: 10.1080/09640568.2012.748652
 • Nparks (NationalParks Board), (2015). Central Urban Loop Trial Guide. Available at: https://www.nparks.gov.sg/ Accessed: 10.07.2020
 • Patterson, S., Apostolakis, G. (2007). Identification of Critical Locations Across Multiple Infrastructures for Terrorist Actions. Science Direct, 1183-1203 pages
 • Pauleit, S. (2019). Urban Green Infrastructure For Better Living Adapting Cities & Planning Practice. Türkiye Peyzajları 3. Uluslararası Konferansı Yeşil Altyapı Bildiriler Kitabı. Akdeniz Üniversitesi. Antalya. Sayfa: 27-35.
 • Pauleit, S., Zölc, T., Hansen, R., Randrup, T.B., & Van den Bosch, C.K. (2017). Nature-based solutions and climate change-four shades of green. In: Theory and practice of urban sustainability transitions - Nature-based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas Linkages between Science, Policy and Practice. Kabisch N,et al (ed), Cham, pp.29-49.
 • Perini, K. (2017). Emscher River, Germany – Strategies and Techniques. Urban Sustainability and River Restoration: Greenand Blue Infrastructure. Chapter 9.6. John Wileyand Sons Ltd. Publisher, First Edition.
 • Ramboll Faundation. (2016). Strengthening Blue-Green Infrastructure In Our Cities Enhancing Blue-Green Infrastructure & Social Performance In High Density Urban Environments. Liveable Cities Lab.
 • Sarıarmağan, Ş., Var, M. (2019). Yeşil Altyapı Uygulamalarının Tarihçesi Ve Güncel Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı, Yeşil Altyapı. Pemder. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Shears, I. (2009). City of Melbourne : An Urban Greening Perspective. The 10th National Street Tree Symposium Book. Pp: 55-61.
 • Sun, X.,Liu, X., Li, F., Tao, Y., &Song, Y. (2017). Comprehensive Evaluation of Different Scale Cities' Sustainable Development for Economy, Society, and Ecological Infrastructure in China. Journal of Cleaner Production, Pages329-337.
 • Tanuwidjaja, G. (2011). Park Connector Network Planning In Singapore: Integrating The Green In The Garden Cıty. The 5th International Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU). National University of Singapore, Department of Architecture.
 • TDK, (2005). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Akşam Sanat Okulu Matbaası, Ankara, 2243 sayfa.
 • USE (Urban Sustainability Exchange), (2020). 4°C Cooler – Using green infrastructure to build a climate resilient Melbourne. Available at: https://use.metropolis.org/case-studies/ Accessed: 27.06.2020
 • Victoria State Government (VSG), (2017). Planning A Green-Blue City A How-To Guide For Planning Urban Greening and Enhanced Stormwater Management In Victoria. Department of Environment, Land, Water and Planning. E2designlab. Australia.
 • Weber, T., Wolf, J. (2000). Maryland’s Green Infrastructure – Using Landscape Assessment Tools To Indentify A Regional Conservation Strategy. Environmental Monitoring and Assessment 63. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Pp : 265 - 277