PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE ÇEVRİMİÇİ BİR STÜDYO DENEYİMİ

Peyzaj mimarlığı, tasarım dersleri ve tasarımı besleyen teori eğitimi verilen akademik disiplinlerden birisidir. Peyzaj Mimarlığı eğitiminde temel tasarım dersi, öğrencilere çizgi aracılığıyla biçim dilini öğrenme, tasarım becerilerini geliştirme ve peyzaj tasarım projelerinin oluşturulması sürecindeki soyut düşünme becerisine katkı sunmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamalarına neden olan küresel çaptaki Covid-19 pandemi sürecinde, örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin alması, tasarım derslerinin işlendiği stüdyo ortamlarını ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple eğitimcilerin müfredatını tekrar gözden geçirmeleri ve uzaktan eğitime yönelik olarak tekrar kurgulamaları gerekmiştir. Bu çalışmanın ana materyalini, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. Sınıfında 2020-2021 Güz Yarıyılında okutulan Temel Tasarım dersinin çevrimiçi stüdyo çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışma, uzaktan eğitim sürecinde tasarım eğitiminin sonuçlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmada, çevrimiçi stüdyo çalışmaları ve ödevler incelenmiş, uygun çalışmalar seçilmiş, seçilen çalışmaların dersin öğrenme kazanımlarını karşılama durumu belirlenerek, uzaktan eğitim sürecinin avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur.

AN ONLINE STUDIO EXPERIENCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE BASIC DESIGN EDUCATION

Landscape architecture is one of the academic disciplines that teach design courses and design theory. The basic design course in Landscape Architecture education helps students learn the language of form through line, develop their design skills, and contribute to their abstract thinking skills in the creation of landscape design projects.. In the global Covid-19 pandemic process which caused curfews, the replacement of formal education by distance education has eliminated studio environments where design lessons are taught. For this reason, educators had to reconsider their curriculum and reconstruct it for distance education. The material of the present study, which aims to evaluate the results of design education in the distance education process, are the online studio studies of the Basic Design course taught in the 1st year of the Department of Landscape Architecture at the Faculty of Engineering, Architecture and Design of Bartın University in the 2020-2021 Fall Semester. In the study, online studio studies and assignments were examined, suitable studies were selected, the advantages and disadvantages of the distance education process were revealed by determining the extent to which the selected studies met the learning outcomes of the course. Basic Design, Design Education, Distance Education, Landscape Architecture.

___

 • Acar, H. Bekar, M. (2017). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bir Stüdyo Çalışması: Kıyı Alanı Peyzaj Tasarım Projesi. MEGARON, 12(2), 329-342.
 • Akbulut, D. (2014). Tasarımda Temel Etkileşim: Temel Tasarım Eğitiminde Bütünleşik Ortak Zemin. Sanat ve Tasarım Dergisi, 13(1), 23-40.
 • Boucharenc, C. G. (2006). Research on Basic Design Education: An International Survey. International Journal of Technology and Design Education, 16, 1-30. https://doi.org/10.1007/s10798-005-2110-8.
 • Çelik, F. (2014). Basic Design Education in Landscape Architecture. ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 8(1), 176-183.
 • Duman, S. N. (2020). Salgın Döneminde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 95-112. DOI: 10.37669/milliegitim.768887.
 • Eames, C. (1972). What is Design? An interview with Charles Eames. Extracted from the book Eames Design. The work of the office of Charles and Ray Eames (de John Neuhart, Marilyn Neuhart y Ray Eames), Harry N. Abrams, New York, 1989; p. 14-15. Translated by José M. Allard S. Erişim Adresi: https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n49/art11.pdf Erişim Tarihi: 06.06.2022.
 • Kömürcüoğlu Turan, N. ve Altaş, N. E. (2003), “Tasarım Sürecinde Kavram”, İTÜ Dergisi/a Mimarlık, Planlama Tasarım, 2(1), 15-26.
 • Kurdoğlu, B. Ç., Bayramoğlu, E., Yeniçırak, P. Ö. (2021). Pandemi Sürecinde Bir Fırsat Eğitimi Uygulaması. 4th. International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021) HEP University, Alanya, Turkey 20-21 May 2021.
 • Önal, G. (2011). Architectural Design Process in Creativity And Cultural Schema Context. Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering, 16 (1), 155-162.
 • Özhancı E., Tırnakçı A., Yücekaya M. & Aklıbaşında, M. (2022) Uzaktan ve yüz yüze eğitim koşullarının peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri örneğinde değerlendirilmesi. Turkish Journal of Forest Science, 6(1), 100-113.
 • Sakarya, K. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen teknik resim dersine dair bir değerlendirme: Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü örneği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (25), 282-290.
 • Sarioğlu Erdoğdu, G. P. (2016). Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği. Planlama Dergisi, 26(1), 7-19.
 • Steinitz, C. (1995). Design is a Verb; Design is a Noun. Landscape Journal, 14(2), 188-200.
 • Steinitz, C. A. (1990), “Framework for Theory Applicable to the Education of Landscape Architects”, Landscape Journal, Sayı 9, s 136-143.
 • Yıldırım, İ. (2018). İç Mimarlık Bölümlerindeki Temel Tasarım Eğitiminin Teorik ve Pratik Yönden İçerik Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. Ankara.
 • Yılmaz ve Akyol (2021). Basic Design Course in the Education of Landscape Architecture. Online Journal of Art and Design. 9(3), 46-52.