PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE BİTKİ MATERYALİ BAKIMINDAN EĞİLİMLER

Peyzaj mimarlığı mesleği, “bahçe mimarisi” ve “süs nebatları” gibi kavramlar üzerinden başladığı akademik sürecine, günümüzde planlama ve tasarım alanlarında gelişerek devam etmektedir. Çok farklı konularda çalışmalar yapılmasına karşın bitkiler; peyzaj mimarlarını planlama ve tasarım odaklı diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik bitkiler konusundaki bilgi, beceri ve yetkinliklerdir. Peyzaj mimarlığı mesleğinin temelini oluşturan akademik eğitim, akademisyenlerin çalışmaları ile yıllar içerisinde şekillenmiştir. Genç akademisyenlerin lisansüstü tezleri üzerinden bitkilerle ilişkisini irdeleyen bu makalede, Ulusal Tez Merkezi (YÖK) verileri kullanılarak 2016-2020 yıllarında yazılmış olan lisansüstü tezler taranmıştır. Tezin başlığında, özetinde ya da dizininde “bitki”, “süs bitkisi”, “süs bitkileri” ve “peyzaj bitkileri” sözcükleri bulunan peyzaj mimarlığı alanındaki çalışmalar araştırılmıştır. Son 5 yılda peyzaj mimarlığı alanında tamamlanan 638 lisansüstü tezden 6 doktora, 40 yüksek lisans tezinin bitkilerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinden peyzaj mimarlığı mesleğinin bitki materyali açısından akademik yönelimi tartışmaya açılmıştır.

TRENDS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE GRADUATE THESES IN TERMS OF PLANT MATERIAL

The profession of landscape architecture, which started its academic process with concepts such as "garden architecture" and "ornamental plants" in the past, is developing in the fields of planning and design today. Although many topics are dealt with in academic and professional arena, knowledge, skills and competences about plants are still the most important qualification that distinguishes landscape architects from other planning and design professions. The academic education, which forms the basis of the landscape architecture profession, has been shaped over the years with the efforts of academicians. This article examines the relationship of young academics with plants through their master and Ph.D theses that were produced between 2016-2020, by using the information from National Thesis Center (YÖK) database. The theses which include the words of "plant", "ornamental plant", "ornamental plants" and "landscape plants" in their title, summary or index, in the field of landscape architecture were searched. It was found that a total of 638 graduate theses were completed in the field of landscape architecture in the last 5 years and 40 of them are master theses while 6 of them are doctoral theses. Academic orientation of the landscape architecture profession in terms of plant material was discussed based on the findings.

___

  • Kesim, G., Mansuroğlu, S. (2000), Ülkemizde peyzaj Mimarlığı eğitimine yönelik bazı görüş ve öneriler. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası, s.547-554.Ankara
  • Ortaçeşme V., Yıldırım E. ve Kınıklı P., (2014). Türkiye’deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, 10-12 Nisan 2014 Antalya
  • Eksi, M., Sarı, E.N., Eminel Kutay, M. (2020) Türkiye’de Bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Uluslararası Ölçekte Değerlendirilmesi. PAUD - Peyzaj Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. Sayı: 2, KIŞ 2020, s. 73-84.
  • YÖK, (2021a), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tez merkezi web sitesi, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, (Erişim Tarihi: 09/05/2021)
  • YÖK, (2021b), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tez merkezi web sitesi, “Süs Bitkisi” kelime tarama sonuçları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (Erişim Tarihi: 10/05/2021)
  • YÖK, (2021c), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tez merkezi web sitesi, “Süs Bitkileri” kelime tarama sonuçları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (Erişim Tarihi: 10/05/2021)
  • YÖK, (2021d), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tez merkezi web sitesi, “Bitki” kelime tarama sonuçları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (Erişim Tarihi: 11/05/2021)
  • YÖK, (2021e), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Tez merkezi web sitesi, “Peyzaj Bitkileri” kelime tarama sonuçları, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (Erişim Tarihi: 12/05/2021)
  • YÖK, (2021f), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğretim Program Atlası, https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10168 (Erişim Tarihi: 19/05/2021)