Yusuf Evren DOGAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

PEYZAJ MİMARLIĞI LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE BİTKİ MATERYALİ BAKIMINDAN EĞİLİMLER

TRENDS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE GRADUATE THESES IN TERMS OF PLANT MATERIAL

PEYZAJ

2021-Cilt: 3 - Sayı: 1

56-63

Süs Bitkileri, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Bitkileri

Ornamental Plants, Landscape Architecture, Landscaping Plants

10567