İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA İÇİN PEYZAJ MİMARLIĞI STRATEJİLERİ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI PEYZAJ BEYANI

İklim değişikliğinin yarattığı tehditler çok büyüktür ve iklim krizini tek başına çözecek tek bir strateji bulunmamaktadır. Sera gazı emisyonları mümkün olan her yerde azaltılmaya çalışıldığı için azaltma çalışmaları “öncelikli referans” yaklaşımını gerektirmektedir. Bu makale hem kaynakların derlenmesi hem de yaşanılan deneyim bilgilerinden oluşmaktadır. Makalede; Peyzaj Mimarlığının ekolojik önemi nedir?, İklim değişikliği politikaları neden gereklidir?, Peyzaj Mimarlığı alanında önerilen yaklaşımlar nelerdir), İyi uygulama örnekleri nelerdir? gibi sorulara cevap aranmaktadır. Beyanda, İklim pozitif tasarım, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, yağmur suyu yönetimi, master planlar ve imar yönetmeliği fırsatları, atık yönetimi, temiz hava, yenilenebilir enerji kaynakları ile peyzaj yönetimi, İklim adaptasyonu savunuculuğu ve taahhütler, ilham verecek proje örnekleri aktarılmıştır. Peyzaj Mimarlığı mesleği, iklim değişikliği için tasarıma liderlik etme potansiyeline sahiptir. Peyzaj mimarları, 2030 yılına kadar karbon nötr hale gelecek peyzaj tasarımları, açık ve yeşil alanlar tasarlamak, Hükümetler arası İklim Paneli tarafından belirtilen kişi başına düşen küresel sıcaklık kazancını kritik eşiğini 1,5 ° C altında tutmak için üzerine düşeni yapma mücadelesini sürdürmektedir.

LANDSCAPE ARCHITECTURE STRATEGIES FOR CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING: CLIMATE CHANGE POLICIES LANDSCAPE STATEMENT

The threats posed by climate change are enormous and there is no single strategy to solve the climate crisis. As we strive to reduce greenhouse gas emissions wherever possible, reduction requires "baseline above all" approach. This paper was prepared by using the infromation from the existing literature as well as the information from personal experience, and seeks answers to the following questions: What is the ecological importance of Landscape Architecture?. Why do we need climate change policies?, What are the proposed approaches in the field of Landscape Architecture? Which good practices are there? In the statement, climate positive design, reduction of urban heat island effect, storm water management, master plans and zoning regulations, waste management, clean air, renewable energy resources and landscape management, climate adaptation advocacy and commitments, and the examples of inspiring projects were conveyed. The Landscape Architecture profession has the potential to lead design for climate change. Landscape architects continue to do their part to design landscapes and open and green spaces that will become carbon neutral by 2030, and to keep the per capita global temperature gain 1,5 °C below the critical threshold, as specified by the Intergovernmental Climate Panel.

___

  • BETHLEHEM, P.A., 2021. Redevelopment of the City of Bethlehem. https://www.asla.org/2017awards/320207.htmlhttps://climate.asla.org
  • CARDINALI, P., XIAO, S., STEVENS, K., 2015. 5 ways Landscape Architects can Influence Climate Change. https://www.ibiplacemaking.com
  • EŞBAH TUNÇAY, H., 2021. Peyzaj Konuşmaları-1, Kent ve Su Yönetimi,06.02.2021 Online Zoom Webinar,TMMOB PMO Youtube sayfası, https://www.youtube.com/watch?v=jndhIOn07qk
  • HAUSFATHER, ZEKE.,2018, Global Temparature, https://www.carbonbrief.org/new-scenarios-world-limit-warming-one-point-five-celsius-2100
  • SISSON, P., 2020. https://landscapearchitecturemagazine.org/2020/10/22/american-gothic-2-0
  • SUSTER, L., 2021. 30 reasons why landscape architecture is more important than you think. https://www.land8.com
  • WHO, 2021.https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/urban-green-space
  • YÖRÜKLÜ, N., 2017. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Ruhsat Eki Peyzaj Projeleri Önemi Raporu ve Peyzaj Projelerinde Dikkat Edilecekler Rehberi, Bursa.