Sevda ÖZKAYA

CEZAYİR’İN SİYASİ VE İKTİSADİ ÖNEMİ VE MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA’NIN CEZAYİR’İN FRANSA TARAFINDAN İŞGALİNDEKİ ROLÜ

THE POLITICAL AND ECONOMIC IMPORTANCE OF ALGERIA AND THE ROLE OF MEHMET ALI PASHA, THE GOVERNOR OF EGYPT, IN THE FRENCH INVASION OF ALGERIA

Ortadoğu Etütleri

2016-Cilt: 7 - Sayı: 2

118-127

Cezayir, Mehmet Ali Paşa, Fransa, Rekabet, Sömürgecilik

Algeria, Mehmet Ali Pasha, France, Rivalry, Colonialism

6321