TÜRK MATBUATINDA MEHMET ÂKİF ERSOY (19 Haziran 1936 - 13 Mayıs 1937)

Bu çalışmada Mehmet Âkif Ersoy’un Mısır’dan Türkiye’ye dönüşü ve vefatından yaklaşık beş ay sonrasına kadar (19 Haziran 1936-13 Mayıs 1937) Türk matbuatında şairin hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve özellikle “İstiklâl Marşı” hakkında dönemin aydınlarının duygu ve düşüncelerine, aralarındaki kamplaşmadan kaynaklanan fikir çatışmalarına yer verilerek yakın dönem sosyal, siyasi ve edebiyat tarihimize ışık tutmak amaçlanmıştır.

MEHMET ÂKİF ERSOY IN TURKISH PRESS (19 June 1936 - 13 May 1937)

In this work, enlightening Mehmet Âkif Ersoy’s return from Egypt to Turkey af- ter his death until about five months (19 June 1936-13 May 1937) in Turkish press poet’s life and literary character, his works and educated people’s thoughts and feelings of this period, especially about the Independence March, by bringing about thought’s disagreements because of the polarizing between them and also the closed period’s social, political and lite- rature history are aimed.