Mesut YILMAZ, Mustafa İNCE

Rousseau’nun Kamuoyu Yaklaşımı Bağlamında, Medyanın ‘Kamu Vicdanı’nı Harekete Geçirme İşlevi Üzerine Bir Araştırma

Journal of Humanities and Tourism Research

2022-Cilt: 12 - Sayı: 3

614-630

Rousseau, Kamuoyu, Kamu Vicdanı, Medya, Kamu Yararı

20650 6220

7