YouTube’da Alternatif Medya Yaratmak: Flu TV İş Modeli

Türkiye’deki geleneksel medyada görülen yoğunlaşma ve sonucunda ortaya çıkan tek tip medya içeriği, alternatif medya ihtiyacını doğurmuştur. Alternatif medyanın iş modelleri iletişim alanında yükselen bir ilginin konusu olmuştur. Bu çalışmada, YouTube’da Türkçe yayın yapan Flu TV kanalı, bir alternatif medya girişimi olarak iş modeli bağlamında monografik bir yöntemle incelenmiştir. Kanalın kuruluşu ve ilerleyen dönemdeki dönüşümü hakkında gerçekleştirilen literatür taramasının ardından Flu TV temsilcisi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgular, kanalın ekonomik varoluşunun, büyük oranda marka iş birliklerinden ve YouTube’dan elde ettiği gelire bağlı olduğunu göstermektedir. Zira içerik sağlayıcısının izleyicilerinden gelen, gönüllülük esasına dayalı bir gelir modeli bulunsa dahi bunun kanalın ekonomik varlığı için bir başına yeterli finansman oluşturmadığı anlaşılmıştır. Fakat yine de izleyicilerin doğrudan kanala destekte bulunabilmesi, alternatiflik iddiası için önem taşımaktadır. Flu TV, “izleyiciye istediğini vermemek” olarak özetlediği yayıncılık nosyonunu sürdürebilmek ve “alternatif” kalabilmek adına buna uygun içerik ve reklam politikaları uygulamaktadır. Öte yandan söz konusu kanalın ekonomik varlığı, kendisinden bağımsız iki değişkene, YouTube şirket politikaları ve yasalara bağlıdır. Kanalın kurumsal ve sürdürülebilir iş modeli oluşturmadaki esnekliği ve tepkiselliği, hiyerarşik örgütlenen kurumsal şirket yapılarına karşı önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır.

Creating Alternative Media on YouTube: Flu TV Business Model

The demand for alternative media is growing because of the standardisation of monotype media material brought on by traditional media consolidation in Turkey. Studies on alternative media business models are becoming increasingly popular in communication literature spontaneously. In this research, the business model of Flu TV channel broadcasting in Turkish on YouTube has been examined using a monographic method. After the literature review on the founding of the channel and its conversion, a semi-structured interview was held with the Flu TV representative. The findings showed that the economic existence of the channel largely depended on its income from brand collaborations and YouTube paid. Because even if there is a voluntary income model from the viewers of the content provider, it was understood that only this did not make up sufficient financing for the economic existence of the channel. However, the viewers needed to subsidise the channel directly to claim alternativeness. On the other hand, the economic existence of the channel depended on two independent variables, YouTube company policies and the law.

___

 • Adıyaman, Ş. (2021). Yeni toplumsal hareketler bağlamında Gezi Parkı olayları’nın alternatif medya ve ana akım medyada sunulma biçimlerinin karşılaştırmalı analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi.
 • Arrington, M. (2006). Google has qcquired YouTube. https://techcrunch.com/2006/10/09/google-has-acquired-YouTube/ (Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022).
 • Aydın, N. (2019). İşçi sınıfı mücadelesi ve alternatif medya: Emek.Org.Tr örneğinin çözümlenmesi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 4(1), 101-126.
 • Bailey, O. G., Cammaerts, B., & Carpentier, N. (2015). Alternatif medyayı anlamak (Ç. Öztürk Çev.). KAFKA Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
 • Baytar, O. (2011). Küreselleşme dinamiklerinin medya sektörüne etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 45-66.
 • Bulut, S. (2020). Egemen söylemin kıyısındakiler: Alternatif bir platform olarak YouTube’da gazetecilik ve gazeteciler üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), 727-748.
 • Canikligil, İ. [Ekotürk TV] (2020). Yönetmenliğe giden yol kısa film ile mi başlar? | Yalın Alpay | İlker Canikligil [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zAQT2uWvBlk&ab_channel=EKOTÜRKTV (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2021).
 • Canikligil, İ. [İFSAK] (2020a). İFSAK çevrim içi sohbetler konuk: İlker Canikligil [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EMnytcK5zCU&ab_channel=İFSAK (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2021).
 • Çinmen, I. (2020). Flu TV’nin kurucusu İlker Canikligil: Artık herkesin cebinde bir stüdyo var. YouTube’da para değil, içerik önemli. Posta. https://www.posta.com.tr/yazarlar/isil-cinmen/flu-tvnin-kurucusu-ilker-canikligil-artik-herkesin-cebinde-bir-studyo-var-YouTubeda-para-degil-icerik-onemli-2294749 (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2021).
 • Congar, K. (2020). BTK’dan Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter’a 30’ar milyon TL ceza. Euronews. https://tr.euronews.com/2020/12/11/turkiye-de-temsilcilik-acmayan-facebook-YouTube-instagram-ve-twitter-a-30-ar-milyon-tl-cez (Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022).
 • Contributor (2007). YouTube launches revenue sharing partners program, but no pre-rolls. https://techcrunch.com/2007/05/04/YouTube-launches-revenue-sharing-partners-program-but-no-pre-rolls/ (Erişim: 15 Temmuz 2022).
 • Coşkun, C. (2018). Marka, ajans ve YouTuber üçgeninde nüfuz pazarlamasının belirleyici unsurları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Dağtaş, E., & Şirvanlı, T. (2020). Anaakım medya karşısında alternatif medya yayıncılığı: Ünsal Ünlü’nün “patronsuz” programı örneği. Intermedia International E-journal, 7(13), 317-337.
 • Demir, Y. A. (2021). YouTuberların kazançları ne kadar? İşte gelirleri. Shiftdelete. https://shiftdelete.net/YouTuberlarin-kazanclari-ne-kadar-iste-rakamlar (Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2022).
 • Demirtaş, O. (2017). Türk basınında alternatiflik arayışları: Alternatif medya olgusu. Cinus Yayınları.
 • Downing, J. (2001). Radical media rebellious communication and social movements. Sage Publications.
 • Doyle, G. (2002). Understanding media economics. Sage Publishing.
 • Düzgün, Ü. A., & Özkan, K. (2017). Toplumsal şiddet eylemi olarak linç. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 19(3), 44-56.
 • Edwards, J. (2015). The biggest stars on YouTube make huge incomes ... yet they can't keep the vast majority of it. https://www.businessinsider.com/money-YouTube-stars-actually-make-2014-2 (Erişim: 15 Temmuz 2022).
 • Ekonomist (2022). Youtuber’lar ne kadar, nasıl para kazanıyor?. Ekonomist. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/youtuberlar-ne-kadar-nasil-para-kazaniyor.html (Erişim tarihi: 8 Ekim 2022).
 • Erginer, G. (1980). Monografi yönteminin ana nitelikleri (Halkbilimde monografik çalışmalar). Antropoloji, (12), 257-267.
 • Ewers, N. L. (2017). #sponsored – Influencer marketing on Instagram an analysis of the effects of sponsorship disclosure, product placement, type of influencer and their interplay on consumer responses (Unpublished Master's thesis). University of Twente.
 • Flu TV (2022). Ana Sayfa [Youtube Kanalı]. https://www.YouTube.com/user/ilkercanikligil (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • Flu TV Graphtreon (2022). Flu TV. https://graphtreon.com/creator/user?u=21422945 (Erişim Tarihi: 3Ağustos 2022).
 • Flu TV Patreon (2022). Educational, cultural, entertaining, video content. https://www.patreon.com/user?u=21422945 (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • Flu TV Temsilcisi (2021). Mail yoluyla görüşme. (Erişim Tarihi: 25 Ocak 2021).
 • Flu TV Üyelik (2022). Flu TV Bu Kanala Katılın. http://uye.flutv.me (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • Global Web Index (2020). Social media trends 2020, latest trends & statistics report - GlobalWebIndex. https://www.globalwebindex.com/reports/social (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • Graphtreon (2022). Hot Patreon Creators. https://graphtreon.com (Erişim Tarihi: 3Ağustos 2022).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11. Baskı). Gazi Üniversitesi.
 • Kuyucu, M. (2014). Medya ekonomisi ve başrol oyuncuları: Bugünün ve yarının medya aktörlerinin gözünde reklamcılar ve tüketiciler. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4(1), 25-35.
 • Media Ownership Monitor (2019). Media Ownership Monitor. https://turkey.mom-rsf.org/tr/ (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • Media Ownership Monitor (2020). Türkiye'de medya çoğulculuğu. https://turkey.mom-rsf.org/tr/bulgular/ (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • Owers, J, Carveth, R., & Alexander, A. (2004). An introduction to media economics theory and practice. In Alexander, A., Owers, J. E., Carveth, R., Hollifield, C. A., & Greco, A. N. (Eds.), Media economics: Theory and practice (3rd Edition, pp. 3-47). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Patreon (2022). The story of Patreon. https://www.patreon.com/about (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • Picard, R. G. (2002). The economics and financing of media companies. Fordham University Press.
 • Reuters (2020). Digital news report 2020. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • RSF (2022). Turkey. https://rsf.org/en/country/turkey (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • Sağlık Bakanlığı (2021). Bakan Koca, Türkiye’nin kovid-19’la 1 yıllık mücadele sürecini değerlendirdi. https://www.saglik.gov.tr/TR,80604/bakan-koca-turkiyenin-kovid-19la-1-yillik-mucadele-surecini-degerlendirdi.html#:~:text=Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakan%C4%B1%20Dr.,y%C4%B1ll%C4%B1k%20s%C3%BCrece%20dair%20de%C4%9Ferlendirmelerde%20bulundu (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • Şahin, Y. (2022). YouTube gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl değişecek?. https://www.parasut.com/blog/YouTube-gelirlerinin-vergilendirilmesi (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • Şeker A. U. (2020). Netflix ve YouTube Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/netflix-ve-YouTube-avrupada-yayin-kalitesini-dusuruyor/1772811 (Erişim Tarihi: 21 Ocak 2021).
 • Social Blade (2022). Flu TV’s YouTube stats. https://socialblade.com/YouTube/user/ilkercanikligil (Erişim Tarihi: 23 Temmuz 2022).
 • TCMB (2022). Gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurları, tarih bazında görüntüleyebileceğiniz Merkez Bankası kurları. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html (Erişim Tarihi: 1 Ekim 2022).
 • Topuz, H. (2003). II. Mahmut'tan holdinglere Türk basın tarihi (2. Basım). Remzi Kitapevi.
 • We Are Social. (2020). Digital 2020. https://wearesocial.com/digital-2020 (Erişim Tarihi: 25 Temmuz 2022).
 • YouTube İş Ortağı Programı (2020). YouTube İş Ortağı Programı’na genel bakış ve uygunluk – YouTube. https://support.google.com/YouTube/answer/72851?hl=tr (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2021).
 • YouTube Yardım (2022). Etkileşim metrikleri nasıl sayılır?. https://support.google.com/YouTube/answer/2991785?hl=tr (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2022).
 • YouTube Yardım (2022a). Kanal üyeliklerine uygunluk, üyeliklerle ilgili politikalar ve kurallar. https://support.google.com/YouTube/answer/7636690?hl=tr#zippy=%2Cuygunluk-ko%C5%9Fullar%C4%B1 (Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022).
 • YouTube Yardım (2022b). Reklam geliri analizlerini anlama. https://support.google.com/YouTube/answer/9314357?hl=tr (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2022).
 • YouTube Yardım (2022c). Para kazandığınız videolarda reklamlar nasıl gösterilir?. https://support.google.com/YouTube/answer/7438625?hl=tr (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2022).
 • YouTube Yardım. (2020). Google.com. https://support.google.com/YouTube/answer/72851?hl=tr (Erişim Tarihi: 10 Kasım 2021).
 • YouTube Yardım. (2021). YouTube’da Para Kazanma. Google.com. https://support.google.com/YouTube/topic/9240125?hl=tr&ref_topic=9257986,3230811,3256124 (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2021).