Eric YOBO

Toplu Taşımada Kamu Müdahalesi: Gana Örneği

State Intervention In Public Transportation In Ghana

Journal of Transportation and Logistics

2018-Cilt: 3 - Sayı: 1

35-51

Ulaştırma, Gana, Kamu Müdahalesi

Transport, State intervention, Ghana

5938

Benzer Makaleler

Kamu Yönetiminde Amaçsallaşan Perfomans Düşüncesini: Literartürün Eleştirel Bir Çözümlemesi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Murat YILDIRIM

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Sonrası Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi ve Türkiye Açısından Bir Durum Analizi

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif ÖZER, Abdulgaffar ÇİFTÇİ

FRANSA ULUSAL YÖNETİCİLİK OKULU’NUN ÜST DÜZEY KAMU YÖNETİCİSİ YETİŞTİRMEDE YERİ VE KAPATILMASI SÜRECİ

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Bedrettin ÖZMEN

GANA’NIN KUZEY BÖLGESİ’NDEKİ TAMALE’DE YETİŞKİNLER ARASINDA HEPATİT B ENFEKSİYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUM

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

Abdul Ghaffar DONKOR, Nimetcan MEHMET

Ulaştırma Sektöründe Yer Alan İşletmelerde Hizmet Sunumu Sırasında Ortaya Çıkan Maliyetlerin İzlenmesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Zeki DOĞAN, Beyhan BELLER DİKMEN

SOSYAL HİZMETTE KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMININ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KADIN SORUNU ÜZERİNDEN TARTIŞILMASI

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi

Deniz TAŞAĞAL

Rus Diplomasisinin Kosova Meselesi ile İlgili Duruşu (1998-1999)

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Muhamed JASHARİ

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY