Benzer Makaleler

REKABET EDEBİLİRLİK VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mehtap ÖZŞAHİN, Erşan CİĞERİM, Mehmet Şahin GÖK

Stratejik Planlama Süreci Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Lütfihak Alpkan, Türkan Doğan

HİZMETKAR LİDERLİK FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACI ETKİSİ

Akademik Hassasiyetler

Elif BAYKAL, Cemal ZEHİR, Mahmut KÖLE

OTEL İŞLETMELERİNDE HANGİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ PAZAR YÖNLÜLÜĞÜ DAHA FAZLA DESTEKLİYOR?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Yusuf BİLGİN

İNOVASYON PERFORMANSININ REKABET GÜCÜ, FİRMA PERFORMANSI VE İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

T. Sabri ERDİL, Sibel AYDOĞAN, Bahadır AYAR, Özge GÜVENDİK, Seren DİLER, Kemal GUSİNAC

STRATEJİK ORYANTASYONLAR ve FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: LİTERATÜR GELİŞİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Çagri BULUT, Lütfihak ALPKAN, Cengiz YILMAZ

Küresel Doğan İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecine Etki Eden Girişimcilik Yönelimi Boyutları ve Girişimci Özellikleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Behiye BEĞENDİK

YÖNETİCİ SAHİPLİĞİ VE FİRMA DEĞERİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Ulaş ÜNLÜ, Ali BAYRAKDAROĞLU, Famil ŞAMİLOĞLU