Naci ASLAN

Osmanlı Hukuku'nun Oluşumunda Fetva ve Kaza Münasebeti

The Relationship between Fatwa and Kadâ in the Formation of Ottoman Law

Dini Araştırmalar

1999-Cilt: 1 - Sayı: 4

85-100

Osmanlı Hukuku, Fetva, Kaza, Fıkıh, Emr-i âli

Ottoman Law, Fatwa, Kadâ, Fiqh, Emr al-âli

6340