Merter AKINCI, Ömer YILMAZ

Bir Turizm Krizi Olarak Uluslararası Terörizm: Ülke Grupları İtibariyle Panel Veri Analizi

International Terrorism as a Tourism Crisis: A Panel Data Analysis Based on Country Groups

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Sayı: 30

51 - 76

Uluslararası Terörizm, Küresel Barış Süreci, Turizm, Panel Veri Analizi

International Terrorism, Process of Global Peace, Tourism, Panel Data Analysis

32 27