H. Pelin KARASU, Ümit GİRGİN, Yıldız UZUNER

OKUMA BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERLERİNİN KULLANIMI

Okuma Becerilerini Değerlendirmede Formel Olmayan Okuma Envanterlerinin Kullanımı

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2011 - Cilt: 1 - Sayı: 1

108 - 124

okuma becerileri, okumayı değerlendirme, formel olmayan okuma envanteri, okuma stratejileri

55 32