İsa DEVECİ

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Farkındalıkları, Tecrübeleri ve Mevcut Çabaları: Girişimcilik Kavramı Örneği

Predicting Seventh Grade Students’ of Mathematics Achievements: The Role of Metacognitive Awareness with Motivation, Self-Regulated Learning Strategies

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 37 - Sayı: 1

1 - 20

Girişimcilik, Girişimci Özellikler, Öğretmen Eğitimi, fen eğitimi

79 49