Yeşim FAZLIOĞLU, Gökhan ILGAZ, Erdal PAPATĞA

OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

THE STUDY FOR VALIDITY AND RELIABILITY OF THE EVALUATION OF GAME SKILLS SCALE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 1

239 - 250

Oyun, Oyun Becerileri, Anaokulu, Oyun Beceri Ölçeği

Game, Skills of Game, Kindergarten, Games Skill Scale

50 27