Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL, Süleyman CAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF ACADEMIC SUPPORT PERCEPTION AND STRESS RELATED TO ACADEMIC EXPECTATION OF TEACHER CANDIDATES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Cilt: 18 - Sayı: 1

271 - 282

Öğretmen adayları, akademik destek, akademik beklenti, stres

Teacher candidates, academic support, academic expectation, stress

57 33

Benzer Makaleler

Grup Çalışmasının İngilizce Öğretmen Adaylarının Dinleme Endişelerine Bir Çözüm Önerisi Olarak Kullanımı

Eurasian Journal of Educational Research

Demet YAYLI

MACROECONOMIC CREDIT RISK MODEL OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Reforma

R.i. ARYKOV, N.k. ISHMAHAMETOV

Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Aysun Erginer, Emine Saklan

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AİLE FONKSİYONLARI, BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, ALGILANAN STRES, KAYGI VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Egemen HANIMOĞLU, Turan AKBAŞ

Adaptation of Secondary Traumatic Stress Scale to Turkish for Social Media Users: Reliability and Validity Study

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Seher BALCI ÇELİK, Mustafa Selim ALTINIŞIK

Isı Stresi Oluşturulan Yumurta Tavuklarında Oral Vitamin E’nin Antioksidan Aktivite, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesine Etkisi

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Hasret YARDİBİ, Gülhan TÜRKAY

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Sayılar Konusundaki Bilişsel Yapılarına Etkisinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bekir Kürşat DORUK

Yeni Yapılandırılmış “Çoklu Birleştirilmiş Yöntem”le Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakan Şevki AYVACI, Sibel Er NAS