Tamer TOPAL, Özgür SATICI

Tünel Açma Yöntemlerinin Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Sınıflama Sistemleri ile Değerlendirilmesi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2015-Cilt: 39 - Sayı: 1

45-57

Kaya kütle sınıflaması, Mühendislik jeolojisi, Sayısal modelleme, Tünel açma yöntemleri

4438