Anamur-Kaledran Arası (Mersin) T5 Tünelinin Kaya Kütle Sınıflaması

Çalışma, Mersin ile Antalya illeri arasında yapımı süren karayolunun Anamur ilçesi ile Kaledran arasında açılan T5 tünelinin mühendislik jeolojisi özellikleri ve kaya kütle sınıflaması çalışmalarını içermektedir. Anamur-Kaledran arası yol projesinde yeralan T5 tüneli 780 m uzunluğundadır. Bu çalışmada tünel güzergahının jeolojik özelliklerinin araştırılması ve değerlendirilmesiyle tünelde geçilecek birimlerin kaya kütle sınıflamasının yapılması ve kazı – destek yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanında Paleozoyik yaşlı metamorfik birimler egemen olup, tünel güzergahı bol eklemli, kırıklı ve çatlaklı Ordovisiyen yaşlı şistlerden oluşmaktadır. Şistler etkin paleotektonizmaya bağlı olarak deformasyona uğramış, parçalı – çok parçalı zonlar içermektedir. Belirlenen mühendislik özelliklerine göre RMR, Q ve NATM kaya sınıflamaları ile tünel güzergahı boyunca altı farklı kaya kütle sınıfı belirlenmiş ve bu gruplara göre kazı destekleme sınıflaması yapılmıştır. Kaya sınıflamaları sonucunda tünelin giriş ve çıkış kesimlerinin zayıf kaya, orta kesimlerinin orta kaya sınıfında olduğu belirlenmiştir.

Rock Mass Classification of T5 Tunnel Between Anamur-Kaledran

This study includes the Engineering Geology properties and rock mass classification studies of the T5 tunnel opened between Anamur district and Kaledran on the motorway under construction between Mersin and Antalya provinces. The T5 tunnel included in the project is 780 m long. By investigating and evaluating the geological features of the tunnel route, it is aimed to rock mass classification units to be passed in the tunnel and to determine the excavation - support methods. Paleozoic aged metamorphic units are dominant in the study area. The tunnel route consists of heavily jointed, fractured and cracked Ordovician schists. The schists contain fragmented – multi-component zones that have been deformed due to active paleotectonics. Six different rock mass classes were determined along the tunnel route with RMR, Q and NATM rock classifications according to the determined engineering properties, and excavation support classification was made according to these groups. As a result of the rock classifications, it was determined that the entrance and exit sections of the tunnel were in the weak rock class, and the middle sections were in the middle rock class.

___

 • ⦁ Aydoğdu, M., 2015. D-400 Karayolu T5 Tünelinin (Anamur-Kaledran Arası) Jeoteknik Olarak İncelenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Ens. Y.Lisans Tezi, Adana, 86.
 • ⦁ Blumenthal, M.M., 1951. Batı Toroslarda Alanya Ard Ülkesinde Jeolojik İncelemeler: MTA Derg., Ankara, 5,134.
 • ⦁ Özgül, N., 1976. Toroslar’ın Bazı Temel Jeolojik Özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 65-78.
 • ⦁ Demirtaşlı, E., 1987. Toroslar’da Seydişehir ve Silifke Otoktanlarının Antalya, Alanya ve Hadim Naplarıyla Olan İlişkilerinin Stratigrafik ve Tektonik Açıdan İncelenmesi: TPAO. Rapo., Ankara, 2457.
 • ⦁ Usta, D., 2001. Anamur-Bozyazı Dolayının (Alanya P 29-c2, c3, c4 paftalarının) Jeolojisi, 8-22.
 • ⦁ Ulu, Ü., 1983. Sugözü-Gazipaşa (Antalya) Alanının Jeoloji İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Ankara, 7(1), 3-10.
 • ⦁ MTA, 2002. 1/500000 Ölçekli Jeoloji Haritası. Ankara.
 • ⦁ ISRM, 1981. Rock Characterization,Testing and Monitoring. In: Brown, E.T. (Ed.), 1981. International Society for Rock Mechanics (ISRM) Suggested Methods. Pergamon, Oxford, 211.
 • ⦁ ISRM (Internatioal Society for Rock Mechanics), 2007. The Complate ISRM Suggested Methods for Rock Characterization, Testing and Monitoring: 1974-2006. R. Ulusay and J.A. Hudson (eds.), Ankara, 628.
 • ⦁ Barton, N., Lieu R., Lunde I., 1974. Engineering Clasification of Rock Masses for the Design of Tunnel Support. Oslo Norway, 106.
 • ⦁ Barton, N., 2002. Some New Q-Value Correlations to Assist in Site Characterizations and Tunnel Design. International Journal of Rock Mechanics ve Mining., 39,185-216.
 • ⦁ Bieniawski, Z.T., 1973. Engineering Classification of Jointed Rock Masses. Transaction of South African Institution of Civil Engineering, 15, 335-44.
 • ⦁ Bieniawski, Z.T., 1974. Geomechanics Classification of Rock Masses and its Application in Tunneling. Proceedings of the 3rd Congress of International Society for Rock Mechanics, Denver, 2, 27-32.
 • ⦁ Bieniawski,, Z.T., 1989. Engineering Roek Mass Classification. Mc. GrawHill, New York, 237.
 • ⦁ Hoek, E., Brown, E.T., 1997. Practical Estimates of Rock Mass Strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 1165-1186.
 • ⦁ Hoek, E., Marinos, P., Benissi, M., 1998. Applicability of the Geological Strength Index (GSI) Classification for Very Weak and Sheared Rock Masses: the Case of the Athens Schist Formation. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 57, 151-60
 • ⦁ Hoek, E., 1983. Strength of Jointed Rock Masses, 1983 Rankine Lecture. Geotechnique, 33(3), 187-223.