PROF. DR. CEVAL KAYA ARMAĞANI

Yazımız, Eski Uygurca uzmanı Ceval Kaya’nın 65. doğum yıl dönümü Armağan kitabı hakkındadır. Armağanda onunla yakın sahada çalışan, başta hocası Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya olmak üzere, meslektaşlarının bilimsel makaleleri yer almaktadır. Armağan kitabındaki ilk üç yazı, armağanın sunuşu, Kaya’nın hayatı ve eserleri ile kendisi hakkındaki anılara ayrılmıştır. Diğer yazılarda ise, saha ve konu bakımından eski metinlere ve tarihî lehçelerden Uygurcaya ağırlık verilmiştir. Tanıtım yazımızda, bunun yanı sıra bütün makalelere değinilmiştir. Ayrıca bu makalelerin arasından konu bakımından birbiriyle ilgisi olan Mustafa Argunşah’ın Harezm Türkçesi Kur’ân Tercümesi (Meşhed Nüshası 293) Yayımı Üzerine Görüşler I: Müstensihten Kaynaklanan Yanlışlıklar yazısı ile Yaşar Şimşek’in Meşhed Nüshası Türkçe Kur’an Tercümesinin Söz Varlığı Üzerine Notlar (III) başlıklı makaleleri kısaca incelenmiştir.

IN HOMAGE TO PROF. DR. CEVAL KAYA

The present article focuses on the book prepared in homage to Prof. Dr. Ceval Kaya, who has made his expertise in Old Uyghur, for his 65th birthday. This book includes research articles written by his professor, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya and his colleagues. The first three articles in the book are devoted to the introduction of the book, Kaya's life and works, and recollections about himIn other inscriptions, old texts are mentioned in terms of field and subject and concentrated on Uyghur language which is one of the historical dialects. The review on the present book includes all the articles published in this book. The present book includes the brief reviews of the following two articles which are related to each other in terms of their subjects within the present book: 1. Opinions on the Publication of the Khwarezm Turkish Qur'an Translation (Mashhad Manuscript 293) I: Errors Stemming from the Publisher by Mustafa Argunşah; 2. Some Notes on the Vocabulary of Turkish Koran Translations of Mashhad Manuscript by Yusuf Şimşek.

___

  • Gözel, A. (2022). Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk: Giriş, Metin ve Dizin, Türk Dili Dergisi. Ocak, 2022, 94-97.
  • Kaya, C. (1994). Uygurca Altun Yaruk: Giriş-Metin-Dizin, (1. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Kaya, C. (2021). Uygurca Altun Yaruk: Giriş-Metin-Dizin, (2. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı, (2022). Dr. Osman F. Sertkaya, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Mesut Şen (ed.). Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Türk Lehçeleri Grameri (2012). Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun (ed.)., Akçağ Yayınları.
  • Şimşek, Y. (2019). Harezm Türkçesi Kur’ân Tercümesi (Meşhed Nüshası [293 No.] Giriş-Metin-Dizin), (2 Cilt). Akçağ Yayınları, Türkoloji Serisi.