Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan Mediterranean Agricultural Sciences’ın yayın dili  2021-Aralık sayısı itibari ile İngilizce olacaktır. 01.02.2021 tarihi itibari ile sadece İngilizce makaleler değerlendirmeye alınacak ve yayınlanacaktır.

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez online yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Dergiye sunulan makale, dergi editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabii tutulur. Kurul, yazım kuralları ve içerik açısından dergide basılabilecek nitelikte bulmadığı makaleyi hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikteki makaleler ise incelenmek üzere ait olduğu bilim alanında uzman üç hakeme gönderilir. Dergi makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir basım ücreti almamaktadır. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, 1988 yılından beri düzenli olarak yayınlanan eski adı” Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ISSN 1301-2215)” olan derginin devamıdır.

Cilt: 34 - Sayı: 1 - 2021 Son Sayı