Ali ÖZVAN, Mutluhan AKIN, Mücip TAPAN, Vural OYAN, İsmail DİNÇER

İgnimbiritlerdeki Kılcal Su Emme Özelliğinin Ahlat Selçuklu Mezar Taşlarının Bozunmasındaki Rolü

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2016-Cilt: 40 - Sayı: 2

149-165

Ahlat Taşı, Bozunma, Ignimbirit, Kılcal Su Emme, Selçuklu

3912