Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Cilt: 12 Sayı: 2 -2023Son Sayı