İRAN'DA SELÇUKLU TARİHİ ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMALAR

Selçuklu döneminde İran tarihi çalışmalarının mevcut durumunun doğru ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması, İran ve yurt dışında bugüne kadar yapılmış araştırmaların arka planı hakkında yeterli bilgi sahibi olmayı gerektirir. Metodik çalışmalar ile konuların kayıtlarının derinlemesine incelenmesi, nedenlerinin, açıklamalarının tanımlanmasında benimsenen yaklaşımların derinlemesine incelenmesi, önceki araştırmacılarının başarılarını ortaya çıkarılmasına ek olarak, Selçuklu araştırmaları alanındaki eksiklikleri ve engelleri de göstermektedir
Anahtar Kelimeler:

İran, Selçuklu, İran tarihi

___

  • Tamizel, A. Selçuklu Dönemi Hakkında Türkiye’de Yazılan Bazı Türkçe Makaleler, vol. 2, 23-38.
  • Çetin, A. Selçukluların Sonraki Devirlere Tesirlerine Dair Memlükler örnegi., vol. 2, 39-53.
  • Kala, M. E. Klasik Metinlari Politika Merkezli Okumanın Akt Ellesmesi, vol. 2, P1-21.
  • Solmaz, S. Türkiye Selçuklarının Büyük Selçuklulara Tabiliği Meselesi, vol. 2, 55-73.
  • Yanar, S. Türkiye Selçuklu Kültür ve Medeniyetinde Kayseri Şehri, vol. 2, 75-86.