Louis H. MOTZ, Zübeyde HATİPOĞLU BAĞCI

Kıyı Akiferlerinde Petrol Hidrokarbon Kirliliğinin Doğal Gideriminin Araştırılması ve Modellenmesi Yöntemleri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2019-Cilt: 43 - Sayı: 1

131-154

BTEX, Yeraltısuyu, İzlenen Doğal Giderim, Sayısal Modelleme, Petrol Kirliliği

2221