Saffet Deniz KARAGÖZ, Mehmet Yalçın KOCA

Bir Tesis Alanının Mühendislik Jeolojisi Koşullarının Belirlenmesi: Örnek Çalışma, Çine, Aydın’da Yer Alan Bir Açık Ocak Feldspat Maden Sahası

Determination of Engineering Geological Conditions of A Plant-Site: A Case Study in an Open Pit Mine in Çine, Aydın

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2019-Cilt: 43 - Sayı: 1

57-98

Alan Araştırması, Eğimli Sondaj, Stereografik Projeksiyon, Jeofizik, taşıma gücü

Site Investigation, Inclined Borehole, Geotechnical Data, Stereographic Projection, Geophysics, Bearing Capacity

41 37

7