EKSENEL YÜK UYGULANAN DERİN KARIŞTIRMA KOLONLARININ TAŞIMA GÜCÜ DEĞERLERİNİN KIYASLANMASI

Bu çalışmada, eksenel yükleme testi yapılan beş farklı projeye ait derin karıştırma kolonlarının taşıma gücünün grafiksel ve analitik yöntemler ile belirlenmesi ve sonuçların birbiri ile kıyaslanması olarak amaçlanmıştır. Yükleme deneylerinin sonuçlarının yorumlanmasında literatürde sıkça kullanılan üç yöntem kullanılmıştır. Bunlar Decourt, De Beer ve Chin-Kondner yöntemleridir. Sahada oluşturulan derin karıştırma kolonlarına eksenel yükleme testleri uygulanmıştır. Her proje için daha önceden belirlenen proje yükü değeri baz alınarak yükleme gerçekleştirilmiştir. Yük artışı ile deformasyonlar arasındaki ilişkiden yola çıkılarak yapılan hesaplamalarda Decourt ve Chin-Kondner yöntemleri ile hesaplanan taşıma gücü değerlerinin beş proje için birbirine yakın sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. De Beer yöntemi ile hesaplanan taşıma gücü değerleri diğer yöntemlere oranla nispeten daha düşük çıkmıştır.

A Comparative Analysis on the Bearing Capacity of Axially Loaded Deep Mixing Columns

In this study, it is aimed to determine the bearing capacity of the deep mixing columns belonging to five different projects, for which axial loading tests were carried out, by graphical and analytical methods and the results have been compared with each other. Three methods which are frequently used in the literature, were used to interpret the results of the loading experiments. These methods are: the Decourt, De Beer and Chin-Kondner. Axial loading tests were applied to the deep mixing columns in the field. For each project, loading was carried out based on the previously determined project load value. In the calculations based on the relationship between the load increase and the deformations, it was found that the bearing capacity values calculated with the Decourt and Chin-Kondner methods gave close results for the five projects. The bearing capacity values calculated with the De Beer method were relatively lower than the other methods.

___

 • Can, A., 2019, Şubat, Uşak İli Yurt Binası ve Sosyal Tesis Yapım İşine Ait Derin Karıştırma Kolonu Yükleme Testi Raporu, İksa Mühendislik A.Ş.
 • Can, A., 2020, Temmuz Amasya Merkez Hastane Projesi Derin Karıştırma Kolonu Yükleme Testi Raporu, İksa Mühendislik A.Ş.
 • Chin, F. K., 1970, “Estimation of Pile Not Carried to Failure”, Proceedings 2nd Souteast Asian Conference on Soil Engineering, Singapore, ss. 81-90.
 • Chompoorat, T., Thepumong, T., Khamplod, A., Likitlersuang, S., 2022, “Improving mechanical properties and shrinkage cracking characteristics of soft clay in deep soil mixing”, Construction and Building Materials, Cilt 316.
 • Dalkılıç, B., 2020, Göçme Durumuna Ulaşmamiş Kazik Yükleme Deneylerinde Nihai Kazık Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • De Beer, E. E., Wallays, M., 1989, “Franki Piles with Over expanded Bases”, La Technique des Travaux, Sayı 333, ss. 48.
 • Decourt, L., 1999, “Behaviour of Foundations Under Working Load Conditions”, Proc. of the 11th Pan-American Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Dolguassu, Brasil, Cilt 4, ss. 453-488.
 • Durmuş, S., 2019, Haziran, Amasya Merkez Konut İnşaatı Projesi Zemin ve Temel Etüd Veri Raporu, İksa Mühendislik A.Ş.
 • Erbeyoğlu, E., 2019, Derin Zemin Karıştırma Yöntemi İle İyileştirme Yapılan Zeminlerde Taşımagücü Dağılımının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ,Isparta
 • Kaya, Z., 2016, Derin Karıştırma Kolonlarının Ölçülen ve Hesaplanan Kapasitelerinin Tam Ölçekli Yükleme Deneyleri İle İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Król, M., Rybak, J., 2013, “Accuracy of extrapolation methods for non-failed static load tests”, Vplyv vody na geotechnické konštrukcie, 03.- 04. júna 2013, Bratislava, Slovakia: ss. 285-294.
 • Liu, K-W., Rowe R. K., 2015, “Numerical study of the effects of geosynthetic reinforcement viscosity on behaviour of embankments supported by deep-mixing-method columns”, Geotextiles and Geomembranes, Cilt 43, ss. 567-578.
 • Nakao, K., Inazumi, S., Takaue, T., Tanaka, S., Shinoi, T., 2021, “Visual evaluation of relative deep mixing method type of ground-improvement method”, Results in Engineering, Cilt 10.
 • Nemli, S., 2020, Mart, Elazığ Merkez İlçesi Konut İnşaatı Projesi Geoteknik Değerlendirme Hesap Raporu, İksa Mühendislik A.Ş.
 • Özarslan, M., 2018, Ekim Uşak İli Kaşbelen Mahallesi Yurt Binası ve Sosyal Tesis Yapım İşine Ait revize Geoteknik Rapor ve Zemin İyileştirme Projesi, İksa Mühendislik A.Ş.
 • Özyürek, Y. E., 2015, Aralık Amasya Merkez Hastane Projesi Geoteknik Tasarım Raporu. İksa Müh. A.Ş.
 • Rashid, A. S. A., Black, J. A., Kueh, A. B. H., Noor, N. M., 2015, “Behaviour of weak soils reinforced with soil cement columns formed by the deep mixing method: Rigid and flexible footings”, Measurement, Cilt 68, ss. 262–279.
 • Suksiripattanapong, C., Sakdinakorn, R., Tiyasangthong, S., Wonglakorn, N., Phetchuay, C., Tabyang, W., ,2022, “Properties of soft Bangkok clay stabilized with cement and fly ash geopolymer for deep mixing application”, Case Studies in Construction Materials, Cilt 16.
 • Tuğçe, F., 2016, Derin Karıştırma Yönteminde İyileştirme Seviyesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yardımcı, Z., 2019, Aralık Gazi Anadolu Lisesi Projesi Derin Karıştırma Kolonu Yükleme Testi Raporu. İksa Mühendislik A.Ş.
 • Yardımcı, Z., 2020, Temmuz, Elazığ Merkez İlçesi Konut İnşaatı Projesi Derin Karıştırma Kolonu Yükleme Testi Raporu. İksa Mühendislik A.Ş.
 • Yardımcı, Z., 2020, Ağustos, Amasya Merkez Konut İnşaatı Projesi Derin Karıştırma Kolonu Yükleme Testi Raporu. İksa Mühendislik A.Ş.
 • Yaşar, Y., 2019, Ekim, Gazi Anadolu Lisesi Projesi Geoteknik Değerlendirme Raporu. İksa Mühendislik A.Ş.
Konya Journal of Engineering Sciences-Cover
 • Yayıncı: Konya Teknik Üniversitesi