Ege Akgün, Denis Mellier

Okul Öncesi Dönem Çocukların Öykülerinin Bağlanma Kuramına göre Niteliksel Değerlendirmesi

Qualitative Evaluation of Content of the Stories Told by Preschool Children’s according to Attachment Theory

Psikoloji Çalışmaları

2014-Cilt: 34 - Sayı: 1

23-43

Okul öncesi, bağlanma temsili, öykü

Preschool, attachment representation, story

119107