Mustafa ARI, Rıfat YILMAZ

Avantaj ve Dezavantajları Açısından Gerçeğe Uygun Değer ile Maliyet Değeri Muhasebesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Comparative Examination of Fair Value Accounting and Historical Cost Accounting in Perspective of Advantages and Disadvantages

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2015 - Sayı: 65

147 - 160

Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi, Tarihi Maliyet Değeri Muhasebesi, Finansal İstikrar, Finansal Bilgilerin Güvenirliliği.

Fair Value Accounting, Historical Cost Accounting ̧ Financial Stability, Reliability of Financial Information.

50 29