Bensu CÜCE, Veli ORTAÇEŞME

KENTSEL YEŞİL ALANLARA ERİŞİLEBİLİRLİK

ACCESSIBILITY TO URBAN GREEN SPACES

PEYZAJ

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

65-77

erişilebilirlik, kent, yeşil alan, sürdürülebilirlik

City, green space, accesibility, sustainability

201 137

7
Benzer Makaleler

ÇEVRECİLİK BAĞLAMINDA YEŞİL YÖNETİM UYGULAMALARI: KÜRESEL BOYUTTA FAALİYET GÖSTEREN ULUSLARARASI İŞLETMELERDEN YEŞİL YÖNETİM UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

Şaziye BEHÇET, Hümeyra TAŞÇIOĞLU BAYSAL

İTİCİ GÜÇLERİ VE SONUÇLARI İLE YEŞİL AKLAMANIN KAVRAMSAL ANALİZİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erdem AKKAN

Yeşil Pazarlama Bağlamında COVID-19'un Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Üzerindeki Rolü ve Sanal Gerçeklik Turizmine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Muhsin Tamer ÖZDEMİR, Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR

ÇALIŞANIN YEŞİL DAVRANIŞI VE İŞ PERFORMANSINDA YEŞİL DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN ROLÜ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Özlem TUNA, Münevvere YILDIZ

Sürdürülebilirlik Kütüphane Yakınsamasına Bilgi Üzerinden Farklı Bir Bakış: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Kütüphaneler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ali AKKAYA

Kentsel Yeşil Altyapıların Önemli Bir Bileşeni Olan Kent Ormanlarının Sağladığı Ekosistem Servisleri ‘ Kafkasör Kent Ormanı Örneği’

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

Banu KARAŞAH

KAHRAMANMARAŞ ENGELSİZ YAŞAM PARKI’NIN ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts

Mahmut TUĞLUER, Erdi EKREN

TÜRKİYE’DE KENT MÜZECİLİĞİ VE BU BAĞLAMDA İSTANBUL VE ROMA KENT MÜZELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

UNIMUSEUM

Işık ALBASAN