TÜRKİYE’DE KENT MÜZECİLİĞİ VE BU BAĞLAMDA İSTANBUL VE ROMA KENT MÜZELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE’DE KENT MÜZECİLİĞİ VE BU BAĞLAMDA İSTANBUL VE ROMA KENT MÜZELERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI

19. yüzyılda kentlilik, kent kimliği ve kent kültürü gibi kavramlar ortaya çıktı. Bu kavramlar ile birlikte klasik müzecilik anlayışı da değişmeye başladı. Merkeze insanı koyan ve kentliye, yaşadığı kentin kültürünü tanıtan modern bir müzecilik anlayışı doğdu. Böylece insanı ve eğitimi merkezine koyan kent müzeleri açılmaya başlandı. İlk kent müzeleri Amerika’da, ardından tüm Avrupa’da açıldı. Türkiye’de ise kent müzeciliği çalışmaları 1980’de başladı. 1990 yılında ise ilk kent müzesi İstanbul’da Yıldız Sarayı bahçesinde açıldı. Vakıfların ve belediyenin destekleriyle kent müzesi projeleri geliştirildi. Bu konu üzerine yayınlar, konferanslar ve eğitimler yapıldı. Makalede ilk olarak kent müzeciliğinin gelişimi ardından kent müzelerinin amaçları, klasik müzelerden farkı anlatılmıştır. Türkiye’deki kent müzeciliğinin gelişim sürecinden bahsedilmiştir. Geçmişte Roma İmparatorluğu’nun merkezleri olan Roma ve İstanbul’daki kent müzeleri karşılaştırılmıştır. Böylece İstanbul merkezli olarak Türkiye’deki kent müzeciliği alanındaki çalışmalar ele alınmıştır.

___

 • KAYNAKLAR Artan, E.Ç. (2015). “Kent ile Müzeyi Birlikte Düşünmek”. Genç Sanat, Kasım 2015, 1-5.
 • Arthurs, J. (2009). “Local Identity and Fascist Modernity at the Museo di Roma”. Citta e Storia, I Musei della Citta. Roma: Universita degli Studi.
 • Binbir, B. (2017). Müzeler ve Müzecilik. Ders Ödevi (Yüksek Lisans). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Calabi, D. (2009). Citta e Storia, I Musei della Citta. Roma: Universita degli Studi.
 • Danacıoğlu, E. (2010). Geçmişin İzleri Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir Kılavuz. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Dedehayır, H. (2013). Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri. İstanbul: Çekül Vakfı Tarihi Kentler Birliği.
 • Gümüş, K. (2008). “Sivil Toplum ve Kent Müzeleri”, Kentler ve Kent Müzeleri. Antalya: Tarih Vakfı Müzecilik ve Sergicilik Yayınları.
 • Hebditch, M. (2008). “Gelişen Anlayış: Londra Kent Müzesi’nin Otuz Yılı”, Kentler ve Kent Müzeleri. Antalya: Tarih Vakfı Müzecilik ve Sergicilik Yayınları.
 • Ilie, M. (2009). “Per Un Museo-Laboratorio della Citta a Roma Note su Una Vicenda Incompiuta”. Citta e Storia, I Musei della Citta. Roma: Universita degli Studi.
 • İhtiyar, M.N. (2011). Çağdaş Müzecilik ve Kent Müzeciliği Yeni Bir Program Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Keskin, N. (2014). “Kentlerde Yeni Bellek Mekanları: Kent Müzeleri”. CIU Journal (Cyprus International University), 20 /79, 25-39.
 • Manacorda, D. (2009). “Musei della Citta: Qualche Osservazione di Carattere Generale sul Caso di Roma”. Citta e Storia, I Musei della Citta. Roma: Universita degli Studi.
 • Özden, B. (2008). “Tarih Vakfı İstanbul Müzesi Projesi”. Kentler ve Kent Müzeleri. Antalya: Tarih Vakfı Müzecilik ve Sergicilik Yayınları.
 • Perouse, J.F. (2008). “Kentsel Bellek ve Kent Müzeleri: İstanbul Şehri Gözlem Merkezi Deneyimi”. Kentler ve Kent Müzeleri. Antalya: Tarih Vakfı Müzecilik ve Sergicilik Yayınları.
 • Silier, O. (2010). “Dünya’da ve Türkiye’de Kent Müzeleri”. Ege Mimarlık, 2010/16, 16-21.
 • Şenel, A.N. (2014). “City Museums in Turkey (Türkiye’de Kent Müzeleri)”. İdealkent, 2014/12, 171-188.
 • Tekeli, İ. (2008). “İstanbul Kent Müzeleri Sistemi Üzerine Öneriler”. Müzeler Haftası Yayınları, 21-23 Mayıs 2008, 1-13.
 • Tekeli, İ. (2009). Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Yücel, D. (2006). “Türkiye’de Müzecilik”. Hürriyet Gösteri Dergisi Röportajı, 2006, 1-15.
 • WEB KAYNAKLARI
 • Amerika’daki İlk Kent Müzesi: (firstcitymuseums.org/first-city-museum)
 • Bursa Kent Müzesi: (http://www.bursakentmuzesi.com/)
 • Carnavalet Müzesi: (http://www.carnavalet.paris.fr/en/museum-carnavalet/hotel-carnavalet)
 • İstanbul Kent Müzesi: (https://ibbqr.ibb.gov.tr/istanbul-topkapi-kent-muzesi-insaati/)
 • Londra Kent Müzesi: (https://www.museumoflondon.org.uk/museum-london)
 • Mardin Kent Müzesi: (http://www.sakipsabancimardinkentmuzesi.org/)
 • Roma Kent Müzesi: (http://www.museodiroma.it/)
 • Trastevere Roma Müzesi: (http://www.museodiromaintrastevere.it/)
 • Yıldız İstanbul Şehir Müzesi: (http://en.besiktas.bel.tr/entry/city-museum/)