Ayşe Nur ÇIRAK

ALMANYA ÖZELİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ PERSPEKTİFİNDEN GSYİH VE GERİ DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 4

816-836

Döngüsel Ekonomi, Geri Dönüşüm, GSYH, Atık Yönetimi

7859