Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi.

Cilt: 19 - Sayı: 39 - 2021 Son Sayı