Fahri KILIÇ

Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in Yeni Türk Alfabesinin Öğretilmesi İçin Yürüttüğü Faaliyetler

Activities Carried Out By The Minister of National Education Mustafa Necati Bey to Teach The New Turkish Alphabet

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

2021-Sayı: 39

135-155

362