TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ: ÇOK AŞAMALI KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ

Tedarik zinciri yönetimi, hammadde tedarikçilerinden son tüketiciye kadar tüm üretim ve dağıtım süreci boyunca malzeme ve bilgiden oluşan akışın optimum şekilde gerçekleşmesi ile ilgilenir. Dolayısıyla, tedarik zinciri yönetiminin temel amacının tedarikçiler, imalatçılar, dağıtım merkezleri ve müşterilerden oluşan büyük bir ağın tasarımı ve eniyilemesi olduğu söylenebilir. Bu bakış açısıyla çalışmada, hipotetik bir tedarik zinciri sistemi için çok aşamalı karma tamsayılı bir model geliştirilmiş, profesyonel bir yazılım paketi ile çözülerek elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ: ÇOK AŞAMALI KARMA TAMSAYILI BİR DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ

Tedarik zinciri yönetimi, hammadde tedarikçilerinden son tüketiciye kadar tüm üretim ve dağıtım süreci boyunca malzeme ve bilgiden oluşan akışın optimum şekilde gerçekleşmesi ile ilgilenir. Dolayısıyla, tedarik zinciri yönetiminin temel amacının tedarikçiler, imalatçılar, dağıtım merkezleri ve müşterilerden oluşan büyük bir ağın tasarımı ve eniyilemesi olduğu söylenebilir. Bu bakış açısıyla çalışmada, hipotetik bir tedarik zinciri sistemi için çok aşamalı karma tamsayılı bir model geliştirilmiş, profesyonel bir yazılım paketi ile çözülerek elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.