Murat YÜMLÜ

II. Dünya Savaşı’na Giden Süreçte Bir Mülakat Işığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Uluslararası İlişkiler Üzerine Görüşleri

Views of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk on the International Affairs under the Light of an Historical Interview through the Second World War

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2022 -Sayı: 73

236-254

Mustafa Kemal Atatürk, Gladys Baker, Silahsızlanma Konferansları, Milletler Cemiyeti, İki Savaş Arası Dönemde Türk Dış Politikası

Mustafa Kemal Atatürk, Gladys Baker, Disarmament Conferences, League of Nations, Turkish Foreign Policy during the Interwar Period

84