TURKEY-ISRAEL RELATIONS IN THE POST-COLD WAR ERA

The purpose of this article is to summarize and discuss Turkey-Israel relations in the post-Cold War era. The study starts with a brief summary of the two countries’ Cold War relations, followed by a detailed summary and analysis of the post-Cold War ones. In this respect, the dynamics and development process of the relations, as well as strengths and problematic areas in them, are addressed in detail. In the end, the direction and future of the relations are stressed to depend on the countries’ ability to cope with current problems and enhance cooperation between themselves.

-

Bu makale, Türkiye-İsrail ilişkilerini Soğuk Savaş sonrası döneme odaklanarak özetlemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Soğuk Savaş dönemine ilişkin iki ülke arası ilişkilerin kısa bir özeti ile başlamakta, bunu izleyerek Soğuk Savaş sonrası ilişkiler detaylı bir biçimde özetlenmekte ve analiz edilmektedir. Bu bağlamda, ikili ilişkilerin gelişme dinamikleri, gelişim süreci, ilişkilerin güçlü yanları ve ilişkilerdeki sorunlu alanlar ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Sonuçta Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğinin iki ülkenin mevcut sorunlarını çözme ve aralarındaki işbirliği potansiyelini daha da geliştirme kapasitelerine bağlı olacağı vurgulanmaktadır.