Esra ECE, Semin KAZAZOĞLU

A Study on Online EFL Instructors’ Teaching Satisfaction during Pandemic

A Study on Online EFL Instructors’ Teaching Satisfaction during Pandemic

Journal of Computer and Education Research

2021 -Cilt: 9 - Sayı: 18

1084-1097

Online education, EFL instructors, online job satisfaction

online education, EFL instructors, online job satisfaction

60

Benzer Makaleler

İngilizce Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Dersler Sırasında Siberaylaklık Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ceyhun KARABIYIK

Online Information Technologies Certificate Program

Turkish Online Journal of Distance Education

Erman YUKSELTURK

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin çevrim içi anatomi eğitimi hakkındaki öngörü ve deneyimleri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Özlem ELVAN, Dicle ÇAYAN, Didem DERİCİ YILDIRIM, Oya ÖGENLER

Students’ Perceptions of On-line Courses: An Exploratory Study

Turkish Online Journal of Distance Education

George E. NAKOS, Michael H. DEIS, Louis JOURDAN

SECONDARY ONLINE EDUCATION: A Review and Synthesis of Central Elements Associate Professor Dr. Thomas G. RYAN Nipissing University Faculty of Education in North Bay

Turkish Online Journal of Distance Education

Thomas G. RYAN, Richard BEAULIEU

Farklı Kültürlerden Öğrenenler İçin Uzaktan Ders Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi ve Öğrenen Görüşleri

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi

Gülten KARTAL, Elif TOPRAK, Evrim GENÇ KUMTEPE

Effectiveness Of Learning Process Using
“Web Technology” In The Distance Learning System

Turkish Online Journal of Distance Education

Manoj KILLEDAR

Lise Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Dönemi Akademik Motivasyonsuzluklarının İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Gökhan KAYIR, Şenol UÇAR