Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Cüneyt KANAT ve Devrim BURÇAK, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, Kasım 2018, 319 Sayfa, ISBN:978-605-5200-29-9

Asia Minor Studies

Tunay KARAKÖK, Yasin MERMER

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

Türkiye Cumhuriyeti İstihbarat Örgütlerinin Kurumsallaşmasında Osmanlı Devleti’nin Etkisi

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

Andaç KARABULUT

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

Roma Statüsü'nün Kabulü Sürecinde Türkiye'nin Karşılaşabileceği Muhtemel Sorunlar ve Çözüm Yolları

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Bilal DOMAÇ

Dijital Platformlar Aracılığıyla Elde Edilen Gelir Bilgisinin Uluslararası Otomatik Değişimi ve Türkiye

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Leyla ATEŞ