Tuba ÇINAR

Fikir Hayatından Kalp Hayatına Ziya Gökalp: Malta ve Limni Mektupları’na Göre Baba ve Eş Olarak

From Intellectual to Love Life Ziya Gökalp: As a Father and Husband as Reflected in His Letters from Malta and Lemnos

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2022-Sayı: 73

19-36

Ziya Gökalp, Kadın, Aile, Eğitim, Çocuk, Sağlık., Ziya Gökalp, Kadın, Aile, Eğitim, Çocuk, Sağlık.

Ziya Gökalp, Women, Family, Education, Children, Health

209 176

7