Namık Kemal ÖZTÜRK, Özge DEMİREL

Çok Paydaşlı İş Birliği ve Dirençli Kent Açısından Montreal Şehri

The City Of Montreal In Terms Of Multi-Stekaholder Cooperation And Resilient City

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 10 - Sayı: 2

24-44

Dirençli Kent, Çok Paydaşlı İş Birliği, Katılım, Montreal

Resilient City, Multi-Stake Holder Cooperation, Participation, Montreal

5221