Gülnur KÜLÜNKOĞLU

Brett Wilson. Milliyetçilik Çağında Kur’an Tercümeleri: Türkiye’de Yazılı Kültür ve Modern İslâm (trc. Ceren Can Aydın). İstanbul: Alfa Yayınları, 2018, 326 sayfa.

Brett Wilson. Milliyetçilik Çağında Kur’an Tercümeleri: Türkiye’de Yazılı Kültür ve Modern İslâm (trc. Ceren Can Aydın). İstanbul: Alfa Yayınları, 2018, 326 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021 -Cilt: 61 - Sayı: 61

205-209

Milliyetçilik, Kuran, Tercüme

Nationalism, Quran, Translation

41